HT Live

ACC 2020: Hjertesviktlegemidlet vericiguat med gode fase 3-resultater

Legemidler og biotek
VICTORIA-studien møter dermed sitt primære endepunkter som er redusert risiko for sykehusinnleggelse og kardiovaskulær død.
Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardivaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt.