Sykelig overvekt også kalt fedme, er et viktig strategisk satsningsområde for Novo Nordisk. Nå anbefaler CHMP at Saxenda får en indikasjonsutvidelse slik at det også kan brukes av barn og unge mellom 12 til 17 år som har utviklet fedme. Bildet viser Novo Nordisk sitt hovedkontor utenfor København.

Legemidler og biotek

EUs ekspertpanel anbefaler fedmelegemiddel til barn og unge

Det europeiske legemiddelverkets vitenskapelige komité - CHMP - anbefaler at Novo Nordisk sitt fedmelegemiddel Saxenda (liraglutid) får en indikasjonsutvidelse slik at det også kan brukes av barn og unge mellom 12 til 17 år som har utviklet fedme.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil