4 av 10 får ikke kreftbehandling i tide

Legemidler og biotek,   Politikk
- Disse behandligsbruddene koster liv og helse. Men jeg er dessverre ikke overrasket, for sykehusene har i en årrekke blitt tilført for lite ressurser og nå ser vi resultatet, sier Lise Askvik. Illutrasjonsfoto.
Bare 6 av 10 kreftpasienter får behandlingen de skal ha i tide. For kreftpasienter som skal gjennomgå strålebehandling er tallene enda mer nedslående; bare 4 av 10 blir behandlet til rett tid.