270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehusene

Politikk
Sommergave: Regjeringen har bevilget 270 millioner kroner ekstra til Helse Sør-Øst. Pengene skal gå til viktige oppgraderinger som kan settes i gang raskt og som vil gi arbeid til mange.
Helse Sør-Øst RHF har fått 270 millioner kroner i ekstra midler fra regjeringen til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Nå har styret vedtatt fordelingen av midlene.