27 000 har mer enn én kreftdiagnose

Legemidler og biotek
De siste 10 årene er det 75 prosent flere som får mer enn én kreftdiagnose i løpet av ett år.