1 million nordmenn har fedme - Nye slankelegemidler hjelper mange

Legemidler og biotek
Norge er rammet av en fedmeepidemi. Dårlig diett og lite aktivitet har ført til at 1 million er rammet av fedme. Det er hver fjerde nordmann! Fedme er en kronisk sykdom som har store psykiske og fysiske konsekvenser. Overlege Eli Heggen behandler mange pasienter med fedme. Hun sier at fedme vil utgjøre en av de aller største helseutfordringene i Norge de kommende årene og at sykdommen gir alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser for pasientene.