- INSPIRE gir et bedre og mer rettferdig helsevesen

Legemidler og biotek,   Forskning
Steinar Thorsen fra Merck og Liv Marit Rønning Dørum fra Kreftregisteret under podcast på Onkologisk Forum i Tromsø.
De siste årene har det kommet mange nye effektive kreftlegemidler. Men vi vet altfor lite om hvilke pasienter som får tilgang til slik behandling, og hvem som har effekt av de nye medisinene i det virkelige liv.