Legemidler og biotek

Dette er All.Can Norges styringsgruppe: Cecilie Bråthen (Lungekreftforeningen), Erik Hansen (CarciNor), Margaret Brusletto (BMS), Lars Bestum (Hjernesvulstforeningen), Helle Aanesen (Aktiv mot kreft) og Therese Bohne (Roche Norge)

Lanserer All.Can Norge: Pasientorganisasjoner og industrien i tverrfaglig samarbeid – for en mer effektiv kreftbehandling

Fire frivillige organisasjoner og to legemiddelselskaper har gått sammen om å lansere All.Can Norge. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

Publisert

De som står bak All.Can Norge er Hjernesvulstforeningen, Lungekreftforeningen, CarciNor (NET-kreftforeningen), Aktiv mot kreft, Roche Norge og Bristol Myers Squibb Norge (BMS).

–Vi er veldig glade for å kunne lanserer All.Can også i Norge, sier initiativtaker Margaret Brusletto som til daglig jobber med samfunnskontakt i BMS Norge.

Brusletto forteller at styringsgruppen har brukt det siste året på å etablere en gruppe som ønsket å engasjere seg i All.Can-arbeidet – og bidra til å styrke samarbeidet på tvers blant interessentene innen kreftområdet.

I tillegg til Brusletto, sitter disse personene i styringsgruppen: Lars Bestum (Hjernesvulstforeningen), Helle Aanesen (Aktiv mot kreft), Erik Hansen (CarciNor), Cecilie Bråthen (Lungekreftforeningen) og Therese Bohne (Roche Norge).

All.Can vil utfylle debatten

–Som pasientforening bruker vi i det daglige mesteparten av våre ressurser på egne medlemmer, det vil si hjernesvulstpasienter og deres pårørende. Vi er også assosiert medlem i Kreftforeningen som gjør veldig mye bra, sier Lars Bestum som er leder i Hjernesvulstforeningen og som har deltatt i styringsgruppen.

All.Can har laget denne informasjonsfilmen om seg selv.

–Vi synes All.Can er et initiativ som veldig godt kompletterer vårt øvrige arbeid. I All.Can får vi en arena til å diskutere helhetlig pasientbehandling og pasientivaretakelse sammen i et bredere forum, med representanter fra både de frivillige organisasjoner og industrien. I tillegg har All.Can et internasjonalt perspektiv og en moderorganisasjon i ryggen, sier han.

Internasjonal organisasjon

All.Can er etablert med hovedsete i Brüssel og er representert i 15 land over hele verden. Fra 2017 har All.Can utviklet seg til å bli et internasjonalt initiativ bestående av en rekke interessenter innen bekjempelse av kreft, både fra industrien, helsepersonell og de frivillige organisasjonene.

Utgangspunktet er å bidra til å styrke arbeidet med å identifisere og synliggjøre hvordan det er mulig å optimalisere kreftomsorgen. Målet er å fremme effektivitet og forbedring i kreftomsorgen og at pasienten alltid skal være kjernen i arbeidet.

–Dette er et arbeid som kommer i tillegg til alt det gode som blir gjort fra pasientorganisasjonene, så vi blir ingen «konkurrent», mer et supplement, sier Brusletto.

Prehabilitering og trygg utskrivning

All.Can Norge lanserer to hovedområder hvor de ønsker at politikere og helsevesen øker innsatsen – for å gjøre kreftbehandlingen bedre og mer effektiv for norske pasienter:

Prehabilitering

  • Prehabilitering handler om å bruke tiden fra diagnosetidspunkt til behandlingsstart best mulig, sammen med pasienten.
  • Pasienter som er fysisk og mentalt best mulig forberedt før behandlingen starter får bedre behandlingsresultat og raskere rehabilitering etter behandling.
  • Trening, kostholdsveiledning, røykeslutt og kunnskap om behandlingsforløp bør tas inn som del av prehabiliteringen.

Trygg utskrivning

  • Alle kreftpasienter som skrives ut må få en tydelig beskrivelse av sin individuelle oppfølging og vei videre i helsevesenet.
  • Kontaktpersoner, oppfølgingsplaner og rettigheter må legges frem som en del av utskrivningen. Det må være tydelig hva pasienten selv er ansvarlig for å følge opp – og hva som vil bli fulgt opp av andre ressurspersoner.
  • All.Can Norge ønsker en raskere avklaring og konkretisering ifm. arbeidet med «Pakkeforløp, kreftpasienter hjem».
  • All.Can ønsker at ordningen med kreftkoordinator skal utvikles og videreføres som en del av det offentlige oppfølgingsansvaret.

Savnet informasjon

–Mens mange er opptatt av enkeltsteg i pasientreisen, så er pasienten selv og deres pårørende like opptatt av hvordan de helhetlig ivaretas fra oppdagelse av sykdom, gjennom behandling og deretter oppfølging, kontroll og veien tilbake til så normalt liv som mulig. Det å sette søkelys på denne helheten er mye viktigere enn mange tidligere har tenkt over, sier Lars Bestum.

–For min egen del savnet jeg å få god informasjon om viktigheten av og mulighetene for prehabilitering da mitt behandlingsløp startet. Tilsvarende opplevde jeg et stort tomrom den dagen jeg ble utskrevet fra sykehuset, fordi behandlingen der var ferdig. Jeg var jo fortsatt ikke frist og hadde mange ubesvarte spørsmål om veien videre, sier han.

Trening og kreft

All.Can Norge har i en interimperiode før endelig lansering bidratt som sponsor av rapporten «Samfunnsverdien av trening for kreftrammede» i samarbeid med Aktiv mot kreft. Dette er en omfattende rapport som dokumenterer samfunnsverdien av trening under kreftbehandling.

Du kan lese hele rapporten her.

Initiativtaker: - All.Can sitt arbeid kommer i tillegg til alt det gode som blir gjort fra pasientorganisasjonene, så vi blir ingen «konkurrent», mer et supplement, sier Margaret Brusletto som til daglig jobber i Bristol Myers Squibb.
Dette er styringsgruppen i All.Can: Cecilie Bråthen (Lungekreftforeningen), Erik Hansen (CarciNor), Margaret Brusletto (BMS), Lars Bestum (Hjernesvulstforeningen), Helle Aanesen (Aktiv mot kreft) og Therese Bohne (Roche Norge)
– Vi synes All.Can er et initiativ som veldig godt kompletterer vårt øvrige arbeid, sier Lars Bestum som er leder i Hjernesvulstforeningen og sitter i All.can sin styringsgruppe.
Fire frivillige organisasjoner og to legemiddelselskaper har gått sammen om å lansere All.Can Norge. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

Dette er All.Can

All.Can ble etablert i 2017 som et internasjonalt initiativ med lokale styringsgrupper. Målet er å forene representanter fra pasientorganisasjoner, beslutningsmiljøer, helsepersonell, forskning og industri – til å arbeide sammen for en bedre og mer effektiv kreftbehandling. Initiativet baseres på frivillig innsats, mens økonomisk støtte til All.Cans prosjekter og drift finansieres av industrien.

Alle initiativ fra gruppen skal gjenspeile en konsensus fra deltakerne i All.Can.

All.Can skal ikke fremme spesifikke behandlingsformer eller terapi, men har et overordnet perspektiv på en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

Du kan lese mer her

Powered by Labrador CMS