Legemidler og biotek

Pfizers Lorviqua med overbevisende effekt på førstelinjebehandling av pasienter med avansert ALK-lungekreft

Lorviqua (lorlatinib) øker progresjonsfri overlevelse (PFS) blant tidligere ubehandlede pasienter med avansert ALK-mutert ikke-småcellet lungekreft i forhold til Xalkori (crizotinib). Lorviqua møter dermed det primære endepunktet i fase 3-studien CROWN.

Publisert

- Lorlatinib gir en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i progresjonsfri overlevelse i forhold til crizotinib og bør bli et nytt førstelinje behandlingsalternativ for pasienter med ALK-mutert ikke-småcellet lungekreft.

Det sa CROWN-studiens hovedforfatter Benjamin Solomon da han i går kveld presenterte en interimanalyse på den Europeiske kreftkongressen ESMO på et såkalt “presidential symposium” - den høyest rangerte arenaen under ESMO der bare de mest banebrytende studiene slipper til.

2-5 prosent av pasientene har ALK-mutasjon

Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen hos både menn og kvinner i Norge og er den kreftformen som tar flest liv. Den står for 20 prosent av dødsfallene av kreft her i landet. I 2018 ble det registrert 3351 nye tilfeller av lungekreft. Sykdommen forårsaket 2138 dødsfall - 974 kvinner og 1164 menn døde av lungekreft i 2017 – flere enn noen annen kreftform.

Lungekreft har mange små pasientgrupper som kan ha nytte av målrettet behandling. Om lag 2-5 % av pasientene med ikke-småcellet lungekreft har den spesielle genforandringen kalt ALK-mutasjon som synes å være hyppigere hos yngre ikke-røykende pasienter med avansert sykdom, men kan forekomme i alle aldre og også hos røykere.

Målrettet behandling som krever gentest

Lorlatinib er et målrettet legemiddel som brukes til behandling av voksne med fremskredne stadier av ikke-småcellet lungekreft. Lorlatinib hemmer en type enzym som kalles tyrosinkinase og gjør at kreftcellene dør hos pasienter med endringer i genet for ALK. Lorlatinib gis kun til pasienter der sykdommen skyldes en endring i genet for ALK tyrosinkinase. Behandlingen er ikke kurativ, men livsforlengende, symptomforebyggende og symptomlindrende.

Ifølge nasjonale retningslinjer skal alle pasienter med ikke-småcellet lungekreft som ikke er plateepitelkarsinom testes for EGFR- ROS1- og ALK-mutasjoner.

I CROWN-studien ble totalt 296 nydiagnostiserte pasienter med avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft randomisert 1:1 for å motta enten oral lorlatinib 100 mg én gang daglig eller oral crizotinib (Xalkori) 250 mg to ganger daglig.

Oppnådde primært endepunkt

Studiens primære endepunkt var progresjonsfri overlevelse (PFS), og sentralt sekundært endepunkt var totaloverlevelse (OS).

Lorlatinib forbedret signifikant progresjonsfri overlevelse (PFS) hos ikke tidligere behandlede pasienter med avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i forhold til crizotinib (placebo). PSF for lorlatinib var etter 12 måneder 78 prosent mens den var 39 prosent med crizotinib. Median PFS kan ikke estimeres og tallene for totaloverlevelse (OS) var ved analysetidspunktet umodne.

Dr. Christine Lovly som var studiens opponent, sa at lorlatinib sin hovedkonkurrent er ALK- og RET-tyrosinkinasehemmeren Alecensa (alektinib) fra Roche. Alektinib har vist seg å forlenge PFS med opptil tre år sa Christine Lovly.

Dagens standardbehandling av norske pasienter med verifisert ALK-mutasjon består av behandling med Alecensa (alektinib) i første linje. Alecensa er anbefalt i nasjonal handlingsplan for lungekreft og godkjent av Beslutningsforum

Lorlatinib har i dag indikasjon som andrelinjebehandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft.

Fikk nei fra Beslutningsforum

I januar i år fikk lorlatinib nei fra Beslutningsforum som andrelinebehandling. Da var argumentet at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av denne behandlingen.

Beslutningsforum vendte tommelen ned med følgende argumentasjon: “Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av denne behandlingen sammenlignet med dagens standardbehandling. I tillegg er prisen for legemiddelet vesentlig høyere enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.”

Nå er spørsmålet om fase 3-dataene med Lorlatinib som førstelinjebehandling som er presentert på ESMO vil holde for en godkjenning av Beslutningsforum.

Referanse

Solomon B, Bauer T, de Marinis F, et al. Lorlatinib vs crizotinib in the first-line treatment of patients with advanced ALK-positive non–small cell lung cancer: results of the phase 3 CROWN study. Presented at: 2020 ESMO Virtual Congress; September 19-21, 2020; Virtual. Abstract LBA2.

296 nydiagnostiserte pasienter med avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft ble randomisert 1:1 for å motta enten oral lorlatinib 100 mg én gang daglig eller oral crizotinib (Xalkori) 250 mg to ganger daglig. Kilde: ESMO
Lorlatinib forbedret signifikant progresjonsfri overlevelse (PFS) hos ikke tidligere behandlede pasienter med avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i forhold til crizotinib (placebo). PSF for lorlatinib var etter 12 måneder 78 prosent med mens den var 39 prosent med crizotinib. Kilde: ESMO
Oversikt over studier med TKI-inhibitorer ESMO og Dr. Christine Lovly.
Powered by Labrador CMS