Legemidler og biotek

Ali Areffard brenner for å dele kunnskap om innovasjon og forskning innen kreftområdet. Her er han på Arendalsuka sammen med Håvard Paulsen fra NRK Super og Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen under arrangementet 'Unge Oppfinnere'
Ali Areffard brenner for å dele kunnskap om innovasjon og forskning innen kreftområdet. Her er han på Arendalsuka sammen med Håvard Paulsen fra NRK Super og Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen under arrangementet "Unge Oppfinnere"

Dette må du vite om immunterapi

Immunterapi er en type kreftbehandling som bruker kraften i kroppens eget immunsystem til å forebygge, bremse og eliminere kreft.

Publisert
📺 Her kan du se Ali Areffard forklare hvordan immunterapi i dyp detalj.

Hvorfor immunterapi?

- Immunsystemets jobb er å beskytte kroppen din mot virus, bakterier og andre sykdomsfremkallende farer inkludert kreft. Ditt immunsystem består av mange forskjellige typer celler (hvite blodlegemer også kalt immunceller) og er tilstede nesten overalt i kroppen. For at immunforsvaret skal fungere optimalt må alle elementene i immunsystemet jobbe i en slags harmoni – både mellom seg og med resten av kroppen. En av de hvite blodcellene kalles for T celler og disse er svært sentrale i bekjempelsen av blant annet kreft. Under kreftutvikling er det en kamp mellom immunforsvaret og kreftcellene. Noen ganger har immunsystemet overtaket og andre ganger taper de kampen ved at kreftcellene maskerer seg for spesielt T cellene som fører til at kreftcellene blir tolerert av T cellene som et hvilket som helst organ i kroppen. Kort fortalt er immunterapi en behandling som målrettes mot å vekke immunforsvaret ved å bryte denne toleransen mellom immusystemet og kreftsvulstene for å bekjempe kreftsykdommen, forteller Ali Areffard. Han har doktorgrad i kreft og immunsystemet fra Radiumhospitalet og er medisinsk fagsjef for onkologi i legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb.

Fordi kreftceller er kroppens egne endrede celler, blir de ikke alltid gjenkjent av immunsystemet som fremmede. Dessuten har kreftceller flere måter å unngå, slå av eller overvinne et angrep fra immunforsvaret. - Forskning gjennom mange år har ført til en økt forståelse om immunforsvarets rolle i kreftutvikling. Denne kunnskapen er grunnlaget for utviklingen av den immunterapien som er tilgjengelig for enkelte kreftsykdommer i dag, sier Areffard.

Immunterapi av kreft har vært forsket på i over 100 år der ulike måter å aktivere immunforsvaret mot kreftsykdommen er undersøkt. Som f,eks kreftvaksiner, immungenterapi og immuncelleterapi der man har kommet langt i utviklingen.

Immunterapien som i dag er godkjent for rutine behandling har vært en revolusjon i kreftbehandling siden den ble tatt i bruk for nesten 9 år siden og har siden den gang kommet som enkelt behandlinger eller kombinert med annen immunterapi eller cellegiftbehandling. Det har ført til en betydelig forbedring av prognosen til en rekke kreftsykdommer, sier han.

Delta i kliniske studier

Flere immunterapier har blitt godkjent i Norge og i andre land for å behandle en rekke kreftformer.

Behandlingen er resultatet av mange års forskning og testing designet for å dokumentere effektiviteten og tolerabiliteten av disse behandlingene.

Immunterapi er også tilgjengelig gjennom kliniske studier - også kalt utprøvende behandling - som er nøye kontrollerte og overvåkede studier som involverer frivillige pasienter.

-I Norge er kun 6 aktive immunterapier blitt godkjent for kreftbehandling for en rekke ulike kreftformer etter lovende resultater fra kliniske studier. Verdien av kliniske studier er nettopp at man får testet om innovative behandlingsformer er bedre enn det som er standard behandling. Norske pasienter har deltatt i flere kliniske studier med immunterapi. Det er viktig at pasienter får tilbud om å delta i kliniske studier og at kliniske studier er en del av behandlingstilbudet for pasientene. Det er på denne måten at f.eks immunterapi har blitt tilgjengelig for også norske kreftpasienter som kan få denne behandlingen rutinemessig for spesifikke kreftformer eller gjennom kliniskestudier der det er et stort medisinsk behov for innovative behandlinger, sier Areffard.

For at kliniske studier skal være en del av behandlingstilbudet for norske pasienter, er det viktig at både leger og pasienter har informasjon om hvilken muligheter som eksisterer for dem. Dette gjelder ikke bare kreftområdet.

Vi vet at immunterapi ikke virker for alle kreftpasienter, selv for de kreftformene det brukes til per i dag. Derfor er det svært viktig å undersøke hvem de pasientene er som denne behandlingen ikke virker på og hvorfor. På denne måten kan man gjennom kliniske studier undersøke skreddersydde eller persontilpassede tilnærminger for å øke sannsynligheten for at riktig pasient får riktig behandling til riktig tid. På samme måte som bakterier kan bli resistente mot enkelte antibiotika, kan også kreftpasienter utvikle resistens mot kreftbehandling inkludert immunterapi. Både vi, andre legemiddelfirmaer og andre forskere undersøker hvorfor resistensmekanismene oppstår og hva behandlingsalternativet kan være for disse pasientene. Dette undersøkes gjennom kliniskestudier og laboratorieforskning, sier Areffard.

Selv om vi ikke har mestret alle immunforsvarets kreftbekjempende evner, hjelper immunterapi allerede med å forlenge og redde livene til mange kreftpasienter. Immunterapi har potensial til å bli mer presis, mer personlig og tolereres enda bedre, legger han til.

Lær mer om hvordan du kan støtte nye gjennombrudd i kreft immunterapi forskning.

Ali Areffard har doktorgrad i kreft og immunsystemet fra Radiumhospitalet og er medisinsk fagsjef for onkologi i legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb.
Immunterapi hjelper immunsystemet til å jobbe hardere eller gjøre det lettere for den å finne og kvitte seg med kreftceller, sier dr. Ali Areffard
    
   
   
    Bilde: LMI
Immunterapi hjelper immunsystemet til å jobbe hardere eller gjøre det lettere for den å finne og kvitte seg med kreftceller, sier dr. Ali Areffard Bilde: LMI

Hva er immunterapi?

Immunterapi er en ny type kreftbehandling som bruker kraften i kroppens eget immunsystem til å forebygge, bremse og eliminere kreft.

Behandlingen går ut på å trigge eller vekke kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. En rekke ulike immunterapi metoder som er under utprøving og målretter seg mot ulike mekanismer i kroppen for å få til en slik stimulering av immunsystemet.

Medisinsk fagsjef i immunonkologi i legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb forklarer metoden slik: Kreftcellene har lært seg hvordan de skal lure immunforsvaret ved å kamuflere seg, slik at immunforsvaret slutter å angripe dem. Dermed kan du se på immunterapibehandling som en måte å frata kreftcellene muligheten til å lure immunforsvaret. Se for deg kreftcellene som kamuflerte soldater – immunterapi tar bort kamuflasjen.

Powered by Labrador CMS