Legemidler og biotek

EHA25 Oppsummert: Dette var de viktigste nyhetene

EHA25- som er den 25ende årlige kongressen til European Hematology Association (EHA) kunne skilte meg mange viktige nyheter. Her får du en oversikt over de viktigste

Publisert

Ny behandlingsmulighet for pasienter med AL amyloidose

Pasienter med nydiagnostisert AL amyloidose kan snart få et nytt behandlingsalternativ: Daratumumab (Darzalex) sammen med standardbehandlingen som er kjemoterapikombinasjonen cyclophosphamide, bortezomib, og dexamethasone (CyBorD).

Å legge til daratumumab forbedret betydelig hematologisk respons på behandlingen og forsinket tiden til organsvikt. Det viser resultater fra fase 3 ANDROMEDA-studien som ble presentert på EHA25 - som er den 25ende årlige kongressen til European Hematology Association (EHA).

En ny standardbehandling for myelomatose?

En ny trippelbehandling gir betydelig økt progresjonsfri overlevelse for myelomatosepasienter, viser IKEMA-studien. Isatuximab (Sarclisa) sammen med carfilzomib og dexamethasone (Isa-Kd) reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 47 prosent sammenlignet med standardbehandlingen som er carfilzomib og dexamethasone (Kd) alene blant pasienter med relapserende myelomatose.

Sterke myelomatosedata på kombinasjonsbehandlinger med belantamab

- Belantamab kom med nye data både i kombinasjon med bortezomib + dexamethasone og med pomalidomide + dexamethasone. I begge kombinasjoner var det en responsrate på 80 til 90 prosent blant pasienter som tidligere har fått mange behandlingslinjer. Dette er sterke data og flere norske pasienter har fått denne behandlingen gjennom compassionate use-programmet. Det sier Fredrik Schjesvold som er leder for Oslo myelomatosenter og overlege ved avdeling for blodsykdommer ved OUS.

Dette er forskjellen på CAR-T og BiTE

De to behandlingsteknologiene CAR-T og BiTE som begge brukes i behandlingen av myelomatose. På EHA25 ble det presentert flere studier med begge disse teknologiene.

Alle legmiddelselskaper som jobber med å utvikle behandlinger mot myelomatose satser på BiTE-teknologien. Men den som er kommet lengst er Celgene (Celgene er nå kjøpt av Bristol Myers Squibb red.anm.) som viste oppdaterte data på EHA25. Disse ser svært lovende ut med en responsrate på om lag 50% som monoterapi av veldig tungt behandlede pasienter, sier Schjesvold.

CAR-T og tradisjonell immunterapi

Den tradisjonelle immunterapien - sjekkpunkthemmerne - baserer seg på at pasienten har et velfungerende immunforsvar. Det har ikke de med myelomatose som har sin sykdom i benmargen i motsetning til mange med solide svulster. For myelomatosepasienter er det slik at det er benmargen - immunforsvaret - som er sykt. CAR-T omgår dette ved å omprogrammere immunforsvaret, forteller Schjesvold.

Powered by Labrador CMS