Oslo-ordfører Marianne Borgen sammen med Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot Kreft og Hanne Tretterud Lund, teamleder for nærfriluftsliv i DNT Oslo og Omegn, markerte at Aktiv mot kreft er 15 år. Turen gikk fra Skullerudstua i Østmarka
Oslo-ordfører Marianne Borgen sammen med Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot Kreft og Hanne Tretterud Lund, teamleder for nærfriluftsliv i DNT Oslo og Omegn, markerte at Aktiv mot kreft er 15 år. Turen gikk fra Skullerudstua i Østmarka

Har samlet inn 250 millioner til persontilpasset trening for kreftpasienter

Fysisk aktivitet er avgjørende for helsen vår. For kreftpasienter er det ekstra viktig. - Etter 15 år og 250 millioner innsamlede kroner er persontilpasset trening i ferd med å bli en del av behandlingstilbudet til kreftpasienter i hele Norge, sier Helle Aanesen som er daglig leder i Aktiv mot Kreft.

Publisert Sist oppdatert

Stiftelsen Aktiv mot kreft ble startet i 2007 av Grete Waitz og Helle Aanesen. Den gang var Grete Waitz under kreftbehandling og erfarte selv viktigheten av å være i aktivitet før, under og etter behandlingen.

- Hovedmålet vårt er at persontilpasset trening blir del av behandlingsforløpet for alle kreftpasienter, helt fra diagnosetidspunktet, sier Helle Aanesen, som har ledet stiftelsen siden etableringen.

Treningssenter for kreftpasienter

Stiftelsen har samlet inn penger, finansiert og etablert treningssentre for kreftpasienter på 20 sykehus i hele Norge. Sentrene har fått navnet Pusterom. Her får pasienter tilbud om persontilpasset trening for å tåle behandlingen best mulig. Treningen skal også bidra til å redusere negative bivirkninger og følgesykdommer, og risiko for tilbakefall.

Feirer 15 år med AKTIVdagen

Fredag arrangerer stiftelsen AKTIVdagen, med 15 turer fra 15 Pusterom. I Oslo gikk turen fra Skullerudstua til St.Hansåsen. Oslo-ordfører Marianne Borgen åpnet dagen.

To av stiftelsens ambassadører, Yngvar Andersen og Bente Skari, var også med for å feire 15 år med høy puls for en god sak.

- Mitt hjerte banker for god folkehelse. Aktiv mot kreft har gjort en uvurderlig innsats for at kreftpasienter skal få tilbud om persontilpasset trening. Dette utrettelige engasjementet har ført til at vår offentlige helsetjeneste kan gi et enda bedre tilbud til pasientene, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Bedre behandlingsresultater

Aktiv mot kreft har siden oppstarten vært en pådriver for privat-offentlig samarbeid. Med hjelp av privat innsamlede midler har stiftelsen i tillegg til å finansiere og etablere Pusterom også finansiert medisinsk utstyr til Oslo universitetssykehus (OUS). Stiftelsen har utdannet AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges idrettshøgskole og OUS og finansiert forskning på fagfeltet trening og kreft.

- Bidrag fra stiftelsen har ført til at vi nå kan dokumentere at kreftpasienter som er fysisk aktive, opplever færre bivirkninger, rapporterer bedre livskvalitet og har redusert risiko for følgesykdommer og tilbakefall, sier forsker Tormod Skogstad Nilsen ved Norges idrettshøgskole .

Aktivitet inn i pakkeforløpene

Aktiv mot kreft ivrer for at alle som får en kreftdiagnose skal få henvisning til persontilpasset trening på Pusterommet som del av behandlingen. På denne måten vil det bli et likeverdig tilbud for alle pasienter, og ikke bare et tilbud som er forbeholdt de som mer eller mindre tilfeldig får vite om det, mener Helle Aanesen.

Mari Haga, som trener på Pusterommet i Stavern, er helt enig:

- Når jeg først var så uheldig å bli rammet av kreft, kunne jeg ikke følt meg mer heldig som har fått være en av Pusterommets deltakere. Jeg tror ingen helt kan forstå hvilken enorm betydning et slikt tilbud har. Den fysiske siden er bare ett av så mange aspekt, sier hun.

Fysisk aktivitet er relevant også i forebygging og behandling av flere andre sykdommer, blant annet Alzheimer, kreft, diabetes, psykiske lidelser og hjertesykdommer.

- Vi gir oss ikke før myndighetene sikrer at persontilpasset trening blir en del av behandlingstilbudet for alle kreftpasienter. I årene fremover vil vi få mye ny kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet også for andre pasientgrupper. Vi tror dette vil bli en viktig del av helsetjenestens verktøykasse i fremtiden. Dette motiverer oss for de neste 15 årene, sier Helle Aanesen.

Powered by Labrador CMS