Politikk

Blir nedlagt: Regjeringen bevilger 29 milliarder kroner til nytt regionssykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker. Etter planen skal de nye sykehusene stå ferdig i 2030. Foto: Joanna Johnsson

Ullevål sykehus blir nedlagt - 29 milliarder til nytt Oslo-sykehus

Regjeringen bevilger 29 milliarder kroner til nytt regionssykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker. Det kommer frem av Statsbudsjettet for 2020. Etter planen skal de nye sykehusene stå ferdig i 2030.

Publisert

I første omgang får Helse Sør-Øst få en lånebevilgning på 100 millioner i 2020 for å starte prosjektet.

Det nye Oslo universitetssykehus innebærer bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker, et samlet og komplett regionsykehus på Gaustad og videre utbygging av Radiumhospitalet som et spesialisert kreftsykehus. Det er allerede i gang prosjekter ved Radiumhospitalet med utbygging av nytt klinikkbygg og protonsenter.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass finansiering til Nye Oslo universitetssykehus. Dette er et stort løft i utviklingen av spesialisthelsetjenesten - og viktig for innbyggerne både i Oslo, regionen og resten av landet, sier helseminister Bent Høie.

Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus vil nå kunne gå i gang med bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet, og en bevilgning på 100 millioner kroner i 2020.

Nye Oslo universitetssykehus handler ikke bare om bygninger, men også om å legge til rette for å utvikle tjenestene. Nytt utstyr, moderne lokaler, nye organisatoriske og digitale løsninger vil komme både pasienter og ansatte til gode.

Du kan lese mer om utbyggingen i statsbudsjettet

Nytt akuttsykehus på Aker

Aker sykehus blir et av landets største akuttsykehus der innbyggerne får et samlet spesialisthelsetjenestetilbud med psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk.

Nasjonale og regionale behandlingstjenester skal i hovedsak samles i regionsykehuset på Gaustad. Regionsykehuset skal også være lokalsykehus for flere bydeler i Oslo. Samling av regionale og nasjonale behandlingsfunksjoner på ett sted vil gi bedre samhandling, høyere kvalitet på behandlingen og bedre grunnlag for forskning og innovasjon.

Som en del av planene skal Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. Det er tidligere gitt lån til dette, og utbyggingen av nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet har startet.

Går mot fagmiljøene

Nedleggelsen av Ullevål ble for første gang vedtatt i 2016, men har vært gjenstand for en rekke nye utredninger og diskusjoner siden den gang.

– Det legges opp til en uansvarlig nedleggelse av Ullevål sykehus. Regjeringa gir lånegaranti for utbygging på Gaustad uten at Ullevål-alternativet har blitt utredet. Dette skjer mot protester fra et samlet fagmiljø, sier Bjørnar Moxnes i Rødt til VG.

– En løsning med lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker, kombinert med gradvis utbygging av Ullevål vil trolig kreve mindre investeringer, og har nødvendig fleksibilitet for å møte framtidig befolkningsvekst. Det kommer ikke Gaustad til å ha, sier han.

Også Legeforeningen var kritiske, og krevde en grundig utredning. Motstanderne av nedleggelsen fikk banket gjennom at man skulle «belyse» alternativet med å beholde sykehuset på Ullevål gjennom en egen rapport.

Rapporten var klar i slutten av mai og konkluderte med at Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliarder kroner mer og forsinke prosessen med sju år.

Gaustad-motstanderne demonstrerte mandag morgen utenfor Stortinget mot avgjørelsen om å legge ned Ullevål sykehus. Blant dem som demonstrerer er Oslo legeforening, Helsetjenesteaksjonen og Fagforbudet Sykehus og Helse, melder NRK.

Powered by Labrador CMS