Legemidler og biotek

Migrenemedisinen Aimovig kommer på blå resept fra mandag

Prisforhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusenten Novartis har gitt lavere pris på migrenemedisinen Aimovig som nå kommer inn i blåreseptordningen.

Publisert

Forhandlingene gjør at pasientene raskere får tilgang på Aimovig enn gjennom de ordinære budsjettprosessene på Stortinget. Dermed kan pasienter med alvorlig kronisk migrene som ikke har effekt av annen forebyggende behandling nå få dette legemidlet på blå resept.

​Aimovig (erenumab) er et legemiddel til forebyggende behandling av migrene. Legemiddelverket har tidligere beregnet at folketrygdens utgifter ville overstige 100 millioner kroner dersom Aimovig skulle forskrives på blå resept. Når utgiftene overstiger dette beløpet kan ikke Legemiddelverket ta beslutninger om refusjon uten Stortingets samtykke. Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp fikk derfor i oppdrag å gjennomføre prisforhandlinger for å få ned kostnadene.

- Vi er glade for at leverandøren tilbød en pris slik at de pasientene som er alvorlig rammet og har mest nytte av behandlingen nå kan få stønad, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

- Prisforhandlinger gir en akseptabel pris

- Jeg er svært glad for at vi nå har fått forhandlet ned prisen slik at norske pasienter med alvorlig kronisk migrene får tilgang til Aimovig på blå resept fra 9. desember. Prisforhandlingene har gjort at pasientene får Aimovig raskere enn hvis det skulle bli behandlet av Stortinget. Dette viser at prisforhandlinger er et viktig verktøy for å kunne oppnå en akseptabel pris for nye effektive legemidler, sier helseminister Bent Høie.

For at en pasient skal kunne få Aimovig på blå resept, må det søkes om individuell stønad til Helfo. Søknaden skal komme fra spesialist i nevrologi eller lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus. Pasienter må ha prøvd annen forebyggende behandling før legen søker om stønad til behandling med Aimovig.

- Jeg har forståelse for at mange har vært utålmodige og fortvilet over at behandlingen ikke har kommet på blå resept tidligere. Nå blir det mulig å søke om individuell stønad allerede i løpet av desember, og kostnadene ved stønad er lavere enn om det første pristilbudet hadde blitt godtatt. Det vil si at vi nå kan si ja til ny og effektiv behandling til de pasientene som er hardest rammet av migrene, uten at det går ut over andre gode tiltak i budsjettet, sier Høie.

Kortere saksbehandlingstid

Helfo, som har ansvar for søknader om stønad til legemiddelutgifter, er i ferd med å endre sine systemer til en ny elektronisk søknadsløsning for alle legemidler. Den skal være klar i februar 2020, og vil gi betydelig reduksjon i saksbehandlingstider. Inntil den er på plass vil saksbehandlingstiden midlertidig bli opp mot åtte uker. Alle pasienter som oppfyller kriteriene for Aimovig, vil til tross for lang saksbehandlingstid, uansett få refundert utgiftene som påløper fra og med 9. desember.

Les mer om Aimovig på Legemiddelverkets nettsider

Les mer om vilkår for stønad på Helfos nettsider

Flere legemidler på vei

To andre legemidler, Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galcanezumab), er godkjent for samme bruk som Aimovig. Legemiddelverket har ferdigstilt sin verdivurdering og sammenlignet Ajovy med Aimovig for den aktuelle pasientgruppen. Effekten er sammenlignbar og bruken er vurdert som like kostnadseffektiv, gitt samme eller lavere pris som Aimovig.

Et tredje legemiddel, galcanezumab (Emgality), har nylig fått norsk markedsføringstillatelse, men verdivurderingen (metodevurderingen) er ikke ferdig.

Begge legemidlene er markedsført og tilgjengelige for norske pasienter på hvit resept. Sykehusinnkjøp er i samtaler med leverandørene. Inntil videre er det ikke mulig å få individuell stønad til Ajovy og Emgality.

- Vi er glade for at leverandøren tilbød en pris slik at de pasientene som er alvorlig rammet og har mest nytte av behandlingen nå kan få stønad, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.
Pasienter med kroniske migrene vil fra mandag kunne få den innovative migrenemedisinen Aimovig på blå resept og dermed betalt av staten

Kriterier for å få Aimovig på blå resept

  • Stønad gjelder for pasienter med alvorlig kronisk migrene. Det vil si minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 er migrenedager.
  • Søknad til Helfo må komme fra spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus. Dette betyr at fastlegen eller pasienten selv ikke kan sende søknad til Helfo. Vilkårene for stønad skal sikre at det er de pasientene som er alvorligst rammet av migrene som får stønad.
  • Før individuell stønad kan innvilges må pasienten ha forsøkt forebyggende behandling med minst tre andre forebyggende legemidler uten tilstrekkelig effekt. Se informasjon fra Helfo for nærmere detaljer om hvilke legemidler som kreves.
  • Helfos saksbehandlingstid kan bli opp mot åtte uker når det nå åpnes for søknader om individuell stønad til Aimovig. Fra februar neste år vil saksbehandlingstiden på søknader bli betraktelig kortere, dersom Helfos nye søknadsløsning (Portal) benyttes.
  • Dersom søknad om stønad til Helfo innvilges, vil det være mulig å få refundert utgifter for Aimovig på hvit resept for utleveringer fra apotek fra og med den 9. desember 2019. Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dersom søknaden ikke blir innvilget, vil man ikke få refundert utgifter til Aimovig.

Over 750.000 nordmenn er rammet av migrene

Symptomer på migrene er som oftest hodepineanfall som begynner vagt, men så blir ensidig, pulserende, skarp og kraftig. Mange opplever også kvalme og oppkast.

  • Anfallene kan vare i 4–72 timer.
  • 10–20 prosent av dem med migrene har såkalt aura, som er et forvarsel om et migreneanfall.
  • Omtrent 15 prosent av alle kvinner og syv prosent av alle menn i Norge har migrene.

Kilde: Norsk helseinformatikk

Powered by Labrador CMS