Politikk

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram for Stortinget i morgen. Men regjeringen har lekket er rekke helse-saker.

Helse-lekkasjer fra statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram i morgen 7. oktober 2019. Men finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie har lekket en rekke saker. Dette er lekkasjene som har kommet så langt.

Publisert

Klokken 10 mandag morgen går finansminister Siv Jensen på Stortingets talerstol og presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Men tradisjonen tro har det på forhånd kommet en rekke lekkasjer.

Den største enkeltstående nysatsingen fra regjeringen er på e-helsefeltet der den bevilger 373 millioner friske kroner.

Nei til ny migrenemedisin

Oppsiktvekkende nok har også regjeringen lekket at den ikke vil sette av penger til den nye migrenemedisinen Aimovig på blå resept i forslaget til neste års statsbudsjett. Høsten 2018 kom den nye forebyggende migrenemedisin på markedet som har gitt mange med kronisk migrene et nytt og bedre liv. Men de må ut med over 5000 kroner fra egen lomme hver måned.

For at en medisin skal tas inn i blåreseptordningen må Statens legemiddelverk gjennomføre en vurdering. Legemiddelverket kom fram til at den er kostnadseffektiv for pasienter med kronisk migrene, men at den ville koste samfunnet over 100 millioner kroner i året, og dermed overstige det som kalles fullmaktsgrensen. Saken måtte da videre til godkjenning i Regjeringen og Stortinget.

Pasienter som har brukt sparepengene sine på medisinen med tanke om en kort finansiering frem til refusjon, hadde et håp om at saken ble tatt opp i statsbudsjettet for 2020.

Nå sier helseminister Bent Høie at de ikke har klart å finne rom for å bevilge disse pengene i neste års budsjett.

Les også: Legemiddelverket gir ny migrenemedisin grønt lys. Vil Bent Høie gå for “blå”?

Her er de andre lekkasjene så langt på helsebudsjettet:

  • 38,5 millioner kroner skal gå til varig tilrettelagt arbeid (VTA) for psykisk utviklingshemmede.
  • Tarmkreftscreeningprogrammet skal bli permanent. Regjeringen øker bevilgningen til dette programmet med 24,7 millioner kroner, noe som gir en total ramme på 97 millioner kroner i året.
  • Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.
  • Regeringen vil bevilge 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere sykehjem på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.
  • Regjeringen vil bevilge 373 millioner friske kroner til ehelse. Av disse skal 138 millioner kroner går til å styrke forvaltningen og driften av nasjonale e-helseløsninger og helsenettet, 84 millioner kroner til bedre pasientsikkerhet og samhandling med standardisert språk, 131 millioner kroner til arbeidet med å realisere en nasjonal helseanalyseplattform og 20 millioner kroner til modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren.
  • 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.
  • 60 millioner kroner for at flere kommuner kan være forsøkskommuner der barn og unge mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til fritidsaktiviteter.
Powered by Labrador CMS