Legemidler og biotek

En rekke dansker orker ikke å vente på den nye forebyggende migrenemedisinen. Nå tar de saken i egne hender og reiste til Norge for å kjøpe den.

Danske migrenepasienter reiser til Norge for å kjøpe ny dyr medisin

Danske Pia Hesse (44) ventet forgjeves på den nye forebyggende migrenemedisinen Aimovig. Nå gjør hun som mange andre danske migrenepasienter: Reiser til Norge og kjøper medisinen her. Prisen er er 5452 per måned. Det er halvparten av det Aimovig koster i Danmark.

Publisert

En revolusjon innen migrenebehandling

Dr. Anne Christine Poole leder Volvat Hodepinesenter og beskriver Aimovig som en revolusjon innen migrenebehandling. Hun har vært hovedutprøver i Norge gjennom 5 år, og har dermed svært god erfaring med denne medisinen.

Over 750.000 nordmenn er rammet av migrene.

- Dette er den mest moderne måten å behandle pasienter som lider av hyppige migreneanfall. For første gang er det produsert et legemiddel som forebygger migrene på basis av kunnskapen om selve migrenemekanismen. Man har funnet ut at peptidet CGRP utløser og opprettholder migreneanfallene, sier Poole.

CGRP står for Calcitonin Gen Relatert Peptid. Aimovig inneholder et antistoff som forhindrer aktivering av CGRP. Medisinen injiseres med en penn en gang hver 4. uke og virker på den måten forebyggende mot anfall.

- Vi har mange pasienter som allerede har startet behandling med Aimovig med en frapperede effekt. Det er mange som er hardt rammet av migrene og har behov for medisinen, forteller Poole.

Må vente på blå resept

I dag må norske pasienter selv betale for Aimovig, og det har de gjort siden 1. oktober 2018 i stor stil. Også hos Volvat hovedpinecenter.

Helseminister Bent Høie sier at blå resept for Aimovig vil bli veldig kostbart. Høie vil nå vurdere om saken skal legges frem for Stortinget i statsbudsjettet for 2020. Det er standard rutine for blåreseptsaker som antas å overskride 100 millioner kroner. Dette betyr at norske migrenepasienter tidligst vil kunne få Aimovig på blå resept fra 1. januar 2020.

Men Aimovig kommer i første omgang bare til å komme på blå resept for fåtallet. Det er de med kronisk migrene, og anfall 15 dager i måneden eller mer, som eventuelt kan få blå resept, og kun trenge å betale en liten egenandel.

For resten koster medisinen over 5400 kroner per dose. Det er beregnet én dose i måneden. Noen vil også trenge to.

Dansker drar til Norge

Pia Hesse er ikke den eneste dansken, som kjøper Aimovig i Norge. Anne Christine Poole forteller at Volvat hodepinesenter nå har fem pasienter fra Danmark som kommer og kjøper medisinen.

- Tre av dem har deltatt i kliniske studier i Danmark. De har hatt god effekt av Aimovig og kan nå ikke lenger få den i Danmark, sier Poole.

Nå venter Pia Hesse på at danske legemiddelmyndigheter skal gi refusjon på Aimovig. Hun har fått løfte fra Hodepineklinikken i Glostrups at hun er kvalifisert for den nye medisinen, siden har forsøkt alle typer forebyggende medisiner og anfallsmedisiner uten nevneverdig effekt på migrene.

Mistet tålmodigheten

- De danske legene sier at de ikke er klare til å forskrive Aimovig, og de kan heller ikke si når jeg kan få medisinen, sier hun. Nå har hun mistet tålmodigheten. Da en venn som er lege fortalte henne at det kunne være en mulighet til å få medisinen i Norge, bestemte hun seg for å reise til Volvat.

Klarer bare jobbe 20 timer i uken

Siden Pia Hesse har migrene annenhver dag, kan hun bare jobbe 20 timer i uka i jobben som kommunikasjonssjef.

- Min familie hjelper meg økonomisk med å betale for medisinen. Hvis det viser seg at den hjelper, vil jeg kunne jobbe full tid og være i stand til å betale for medisinen selv, sier hun.

Pia Hesse har hatt migrene siden hun var 21 år gammel. I mange år hadde hun daglige migreneanfall og gikk på anfallsmedisin. For fem år siden sluttet anfallsmedisinen å virke. Samtidig fant hun ut at migreneanfallene ble betydelig mildere når hun holdt seg borte fra gluten og sukker. Dette har gjort at hun har klarer å jobbe halv tid.

Men dessverre har migrenen den siste tiden blitt verre og anfallene kommer nå hver annen dag. Pia håper nå at hun skal få et normalt liv med den nye migrenemedisinen.

- Legen har fortalt meg at jeg må gi medisinen et par måneder før den virker. Hvis medisinen ikke hjelper, må jeg doble dosen fra 70 mg til 140 mg. Men det kan bli veldig dyrt, sier hun.

Men hun er villig til å fortsette på turene til Norge hvis det hjelper.

Mange betaler selv for den nye migrenemedisinen, sier Dr. Anne Christine Poole Hun leder Volvat Hodepinesenter og beskriver Aimovig som en revolusjon innen migrenebehandling. Hun har vært hovedutprøver i Norge gjennom 5 år, og har dermed svært god erfaring med denne medisinen. Foto: Volvat
Danske Pia Hesse orket ikke å vente på den nye forebyggende migrenemedisinen og reiste til Norge og Volvat for å kjøpe den. Foto: Privat

Fakta om migrene

  • Over 750.000 nordmenn er rammet av migrene.
  • Symptomer på migrene er som oftest hodepineanfall som begynner vagt, men så blir ensidig, pulserende, skarp og kraftig. Mange opplever også kvalme og oppkast.
  • Anfallene kan vare i 4–72 timer.
  • 10–20 prosent av dem med migrene har såkalt aura, som er et forvarsel om et migreneanfall.
  • Omtrent 15 prosent av alle kvinner og syv prosent av alle menn i Norge har migrene.

Kilde: Norsk helseinformatikk

Fakta om Aimovig

  • Aimovig er en injeksjonspenn som blokkerer smertestoffet CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide).
  • Medisinen er ment for å forebygge migrene hos voksne som har minst fire anfall i måneden.
  • Aimovig virker forebyggende ved å redusere antall anfall samt styrken og varigheten av hver enkelt anfall
Powered by Labrador CMS