Legemidler og biotek

Kampen mot Aids kan være vunnet - ny behandling som stanser overføringen av HIV-viruset er funnet

Publisert

En bred studie over mange år beviser at hivpositive som får antiretroviral behandling (ART) ikke kan smitte andre.

En europeisk studie av nesten 1000 homofile par som hadde sex uten kondom - hvor en av partnerne hadde HIV og tok antiretrovirale stoffer for å undertrykke viruset - viste at behandlingen forhindrer seksuell overføring av viruset.

Medisinens suksess viser at dersom alle med HIV får ART-behandling, vil det ikke lenger oppstå nye infeksjoner.

15 menn blant de 972 homofile parene ble faktisk smittet med HIV i løpet av de åtte årene studien varte. Imidlertid viste genetisk testing at HIV-smitten oppsto fra en annen seksuell partner som ikke deltok i studien.
Studien ble presentert i The Lancet den 2. mai. Du kan leseLancet-artikkelen her.

Avgjørende vitenskapelige bevis
Studien bygger på en studie som først ble publisert i 2016. Forskerne har fulgt par i 14 europeiske land siden 2010 der kun den ene i parforholdet er hivpositiv, såkalte serodifferente par. Den hivpositive fikk antiretrovirale medisiner. Parene praktiserte ubeskyttet sex.

Studiens funn bygger på en tidligere fase av studien som så på HIV-overføringsrisiko mellom serodifferente heteroseksuelle par under de samme omstendighetene. Også denne studien fant null risiko for overføring av viruset mellom parene.

– Vi har nå kommet med avgjørende vitenskapelige bevis for hvordan behandling effektivt forhindrer seksuell smitteoverføring av HIV. Det sier Jens Lundgren som er professor ved Rigshospitalet i København. Lundgren har vært en del av forskerteamet i studien.

40 millioner har HIV
På verdensbasis er HIV/aids den sykdommen som tar livet av flest unge voksne mennesker. I 2017 var det nesten 40 millioner mennesker med HIV, 21,7 millioner av disse gikk på på antiretroviral behandling.

I Norge påvises 200-250 nye HIV-smittede hvert år. I 2017 var det diagnostisert 6 277 hivpositive i Norge hvorav 4 260 menn og 2 017 kvinner. De siste årene rapporteres rundt 20 - 30 nye tilfeller av aids, men lave tall kan skyldes underdiagnostisering. I Storbritannia regner man med at ca. 10 prosent av gruppen med HIV er udiagnostisert.

Etter åtte års oppfølging av de serodifferente parene, fant studien ingen tilfeller av HIV-overføringer mellom noen av parene.

Antiretroviral behandling stopper smitte
Studien viser at at bruk av antiretroviral behandling (ART) for å undertrykke AIDS-viruset til ikke-observerbare nivåer, medfører at viruset ikke kan overføres via sex. Konklusjonen gjelder for både homofile par og heterofile par der en i parforholdet har HIV.

-Våre funn gir avgjørende bevis for at risikoen for HIV-overføring mellom homofile menn som benytter undertrykkende ART er null, sier professor Alison Rodger. Hun ledet arbeidet med studien. -Studiens viktige budskap kan bidra til å avslutte HIV-epidemien ved å hindre overføring av virusets blant høyrisikogrupper. I denne studien alene, anslår forskerne at den undertrykkende antiretrovialbehandlingen forhindret rundt 472 HIV-overføringer i løpet av de åtte årene studien pågikk.

Fakta om HIV og Aids
Siden starten av AIDS-epidemien på 1980-tallet har over 77 millioner mennesker blitt smittet med HIV. Nesten halvparten av dem - 35,4 millioner - har dødd av aids.
Globale helseeksperter sier at kampen mot hiv er på et kritisk punkt. Årlig antall AIDS-dødsfall og antall personer som får antiretroviral behandling øker. Men globalt er antallet nye infeksjoner fortsatt høyt med ca. 1,8 millioner nye tilfeller per år.
En stor utfordring er at mange med HIV ikke blir diagnostisert. Økt tilgang til HIV-testing og ART-behandling er avgjørende for å ende epidemien.
FN antok i 2017 at 25 prosent av de omtrent 36,9 millioner hivpositive i verden ikke var klar over at de var smittet.
FN har et mål om at verden skal nå den såkalte 90-90-90 situasjonen i 2020. Det betyr at 90 prosent av de smittede er klar over at de er smittet at 90 prosent av de som er klar over det får medisin og at 90 prosent av de HIV-positive har så lave verdier at viruset ikke kan oppdages.

Det er gjort store framskritt mot dette målet på få år. I 2010 var det bare 8 millioner mennesker som fikk hivmedisin. I 2017 var tallet 21,7 millioner.

– Vårt mål nå er at hiv-epidemien skal stanses innen 2030, skriver FN.

Powered by Labrador CMS