Helseteknologi

Google har utviklet AI som gjenkjenner brystkreft bedre enn radiologer. Petter Østbye som er daglig leder i Sectra, mener at AI er en viktig del av fremtiden innen diagnostisering.

AI er bedre enn leger til å diagnostisere brystkreft

Kunstig intelligens er mer nøyaktig enn radiologer til å diagnostisere brystkreft basert på mammografibilder. - AI vil i stor grad eliminere behovet for dobbeltlesing av mammografibilder av to røntgenleger, og lette presset på arbeidsmengden til radiologene og frigjøre tid til andre arbeidsoppgaver, sier Petter Østbye.

Publisert

Han er daglig leder i Sectra - en ledende global leverandør av IT-løsninger for håndtering av alle typer bilde- og video på sykehus, samt røntgen-, mammografi- og ortopediklinikker.

Studien, som ble publisert i tidsskriftet Nature, viser at kunstig intelligens (AI) har potensial til å forbedre nøyaktigheten av mammografiscreening av brystkreft, en sykdom som rammer en av åtte kvinner.

I følge Den amerikanske kreftforeningen oppdager ikke radiologene 20 prosent av brystkrefttilfellene i mammografibildene, og halvparten av alle kvinner som screenes over en tiårsperiode har et falskt positivt resultat. Det betyr at radiogene avdekker mistenkelige funn som likevel viser seg å ikke være brystkreft

Et forskertemteam fra Google Health og sykehusene Northwestern Memorial Hospital i Chicago og Imperial College London, designet og trente en datamodell basert på røntgenbilder fra nesten 29 000 kvinner. Den kunstige intelligensen var bedre enn seks radiologer til å tolke mammografibildene og like bra som to leger som jobbet sammen.

I motsetning til mennesker er AI utrettelig. Eksperter sier at det kan forbedre oppdagelsen av brystkreft.

Hvor god er den?

Alle norske kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til mammografiscreening annet hvert år. I Norge blir mammografibildene gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre. I tilfeller der de to ikke er enige, blir en tredje røntgenlege konsultert.

I forskningsstudien ble AI-modellen gitt anonymiserte bilder, slik at kvinnene ikke kunne identifiseres. I motsetning til radiologene, som hadde tilgang til pasientens historie, hadde AI-modellen bare mammografibildene å gå på. Resultatet viste at AI-modellen var like god som det nåværende dobbeltlesningssystemet til to røntgenleger.

Og det var faktisk bedre enn å oppdage kreft enn en enkelt røntgenlege.

Sammenlignet med en radiolog, hadde AI-modellen en reduksjon på 1,2 prosent falske positive svar - det vil si mistenkelige funn som likevel viser seg å ikke være brystkreft. Det var også en reduksjon på 2,7 prosent i falske negativer, der en kreftsvulst ikke oppdages.

-Teamet vårt er veldig stolt av disse forskningsresultatene, som viser at vi er på vei til å utvikle et verktøy som kan hjelpe klinikere med å oppdage kreft med større nøyaktighet, sier Dominic King fra Google Health.

Det tar over ti år med trening før en lege kan bli radiolog og er i stand til å tolke mammografibilder.

Å lese røntgenbilder er et viktig, men tidkrevende arbeid. I Norge - som i de fleste andre vestlige land - er det mangel på radiologer noe som resulterer i stort arbeidspress, forsinket diagnostikk og behandling.

- Vil AI erstatte radiologene?

- Nei. Det var mennesker som utviklet og designet AI-modellen. Dette var en forskningsstudie, og AI-systemet har foreløpig ikke blitt tatt i bruk i klinikk. Det er gode muligheter for at dette vil kunne skje over tid, men selv da vil en radiolog være ansvarlig for diagnosen, sier Petter Østby som er daglig leder i Sectra. Sectra er en ledende global leverandør av IT-løsninger for håndtering av alle typer bilde- og video på sykehus, samt røntgen-, mammografi- og ortopediklinikker.

-Men AI vil i stor grad eliminere behovet for dobbeltlesing av mammografibilder av to røntgenleger, og lette presset på arbeidsmengden til radiologene og frigjøre tid til andre arbeidsoppgaver, sier Østbye.

AI er bedre enn leger til å diagnostisere brystkreft
Google sin AI var like bra som to radiologer. - AI er en viktig del av fremtiden innen radiologi, mener Petter Østbye. Han er Han er daglig leder i Sectra Norge.

Dette er mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan benyttes for å oppdage brystkreft som fremdeles er så lite utviklet at den ikke er merkbar for kvinnen selv. Screeningundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet. Alle norske kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til mammografiscreening annet hvert år.

Hele besøket tar 10-20 minutter, mens selve bildetakingen tar ca 5 minutter.

Dette gjør en radiolog

En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Radiologer er leger med spesialisering innen det medisinske fagfeltet radiologi, som er læren om bruk av ioniserende stråler, lydbølger og elektromagnetiske bølger.

Som radiolog bruker man bildeveiledede metoder som røntgen, CT, ultralyd, gjennomlysning og MR til å stille diagnose. Alle organer i kroppen kan undersøkes ved hjelp av bildediagnostikk.

Selve bildetakingen gjøres i de fleste tilfeller av radiografene. Radiologen analyserer bildene og gir tilbakemelding om diagnosen eller anbefaler videre utredning til klinikken og legen som har bedt om undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS