Akershus universitetssykehus (Ahus) har økt kapasiteten med 27 nye sengeplasser. Utvidelsen vil blant annet føre til økt kvalitet i behandlingen av sykehusets kreftpasienter. Bildet viser Ulrik Cappelen (LIS), Belal Aljabri (postoverlege) og Tatjana Karmler (seksjonsleder onkologisk sengeområde) i et rom på den nye sengeposten.
Akershus universitetssykehus (Ahus) har økt kapasiteten med 27 nye sengeplasser. Utvidelsen vil blant annet føre til økt kvalitet i behandlingen av sykehusets kreftpasienter. Bildet viser Ulrik Cappelen (LIS), Belal Aljabri (postoverlege) og Tatjana Karmler (seksjonsleder onkologisk sengeområde) i et rom på den nye sengeposten.

Ahus utvider kapasiteten med ny sengepost for kreftpasienter

Ahus øker kapasiteten med 27 sengeplasser etter ombygginger og interne rokader. Blant annet er det åpnet en ny sengepost for kreftpasienter.

Publisert

­–­ Behovet for sykehusbehandling i vårt opptaksområde er økende som følge av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Med åpningen av en ny sengepost for kreftpasienter og etablering av flere nye sengeplasser styrker vi vår kapasitet betydelig, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus Universitetssykehus i en pressemelding.

Egen sengepost for kreftpasienter

I begynnelsen av januar åpnet onkologisk avdeling en ny sengepost med plass til tolv senger. Den er et viktig skritt i utviklingen fram mot et helt nytt kreft- og somatikkbygg med egen stråleenhet som er planlagt ferdig til 2030. Det nye sengeområdet er samlokalisert med Hematologisk avdeling, og i umiddelbar nærhet til Palliativt senter.
–­ Tettere og mer koordinert samarbeid gir mulighet for økt kvalitet i behandlingen og et mer sammenhengende forløp for kreftpasientene, sier direktør Erik Borge Skei ved medisinsk divisjon ved Ahus.

Som følge av utvidelsen har Onkologisk avdeling ansatt over 20 nye kollegaer, både spesialister i onkologi og sykepleiere med videreutdanning i kreft.
- Dyktige medarbeidere forsterker vårt allerede gode team og sørger for at vi er klare til å ta imot pasienter på en god måte ved den nye sengeposten, sier avdelingsleder ved Onkologisk avdeling Anita Berg Petersen.

Hun forteller at det også blir opprettet en egen plass til pasienter som deltar i kliniske studier, - Dette er et godt bidrag i arbeidet med å legge til rette for at flere pasienter kan bli med i viktig utprøving av ny behandling, sier Berg Petersen.

God økonomi brukes til investeringer i bygg og utstyr

Sykehusenes økonomimodell forutsetter årlige overskudd som i sin helhet brukes til nødvendige investeringer i bygg og utstyr. Gjennom de siste årenes gode økonomiske resultater på Ahus er det skapt rom for både ombygginger og kommende nybygg.

-­ Det gjør at vi nå kan øke kapasiteten og fortsette planleggingen av blant annet nytt kreft- og somatikkbygg og nytt psykiatribygg på Nordbyhagen, sier Øystein Mæland.​

Utprøvingsenheten i sine nye lokaler, fra venstre: Marie Loeng, Sebastian Müller, Gro Boezelijn, Aslak Rogne, Aino Katri Vuoriluoto, Amalie Lund Holth.
    
   
   
    Foto: Ahus
Utprøvingsenheten i sine nye lokaler, fra venstre: Marie Loeng, Sebastian Müller, Gro Boezelijn, Aslak Rogne, Aino Katri Vuoriluoto, Amalie Lund Holth. Foto: Ahus
Med åpningen av en ny sengepost for kreftpasienter og etablering av flere nye sengeplasser styrker vi vår kapasitet betydelig, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus Universitetssykehus
    
   
   
    Foto: NTB
Med åpningen av en ny sengepost for kreftpasienter og etablering av flere nye sengeplasser styrker vi vår kapasitet betydelig, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus Universitetssykehus Foto: NTB
Powered by Labrador CMS