Helseteknologi

Persontilpasset medisin, genetikk og bruk av helsedata vil snart utvikle seg til et av de viktigste områdene innen e-helse, sier Nard Schreurs som er daglig leder i EHiN - Norges største helsekonferanse. Foto: Ard Jongsma/EHiN

EHiN 2019: Persontilpasset medisin og e-helse smelter sammen

-IT-revolusjonen slår nå for fullt inn i kreftområdet. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle og ta i bruk de nye persontilpassede kreftlegemidlene.

Publisert

Det forteller Nard Schreurs som er daglig leder for EHiN som går av stablene 12.-13. november i Oslo Spektrum.

Genteknologi og IT

- For første gang har vi med oss et legemiddelfirma som utstiller på EHiN. Det er Roche som satser stort innen genetiske tester og persontilpasset medisin. Samtidig har Oslo Cancer Cluster blitt medeier av EHiN. Dette kommer til å gjenspeile seg i programmet som vil ha spennende temaer om medisin, diagnostikk, genteknologi og e-helse, sier Schreurs.

-Persontilpasset medisin vil påvirke hvordan vi kan behandle enkeltpasienter og det vil påvirke hvordan vi organiserer helsetjenesten. Schreurs forteller at persontilpasset medisin, genetikk og bruk av helsedata vil snart utvikle seg til et av de viktigste områdene innen e-helse.

-Genetikk og teknologi baner vei for en medisinsk mulighet uten sidestykke og tilfører pasientene, samfunnet og næringslivet enorme muligheter, forteller Schreurs som forteller at dette er et område som er av stor interesse for IT-bransjen gjennom behovet for datalagring, stordataanalyse, Ai og pasientjournaler.

Persontilpasset medisin krever gentesting

HealthTalk har tidligere skrevet om nye behandlingsprinsipper innen kreftbehandlingen som Immunterapi, CAR-T og tumoragnostiske legemiddler.

For kort tid siden ble det første tumoragnostiske legemidlet godkjent i Europa og om kort tid også i Norge. Det heter Vitrakvi og er forsket frem av legemiddelfimaet Bayer. Det representerer et helt nytt behandlingsprinsipp innen kreftbekjempelse. «Agnostisk» betyr at medikamentet virker uavhengig av krefttype. Kreft har tradisjonelt blir klassifisert basert på hvor i menneskekroppen den oppstår, som for eksempel lungekreft, brystkreft.

- Vitrakvi retter seg mot kreftens genetiske vekstdrivere og ikke på kreftens plassering i kroppen. Vitrakvi angriper derfor helt spesielle genmutasjoner i kreftsvulsten - uavhengig av om pasienten har lungekreft, tykktarmekreft, sarkom eller en annen krefttype, sier Thomas Velle, som er Bayers Skandinaviske salgs- og markedssjef innen kreft.

- Vitrakvi er en presisjonsmedisin og virker målrettet mot genetiske forhold hos den enkelte kreftpasient. Ved å kartlegge genetiske særtrekk med såkalt NGS-testing (Next Generation Sequencing) i kreftsvulsten, kan legene vurdere om dette er en aktuell behandling – eller ikke. Pasienter som ikke har denne sjeldne genetiske feilen uttrykt i sin kreft, skal ikke ha denne nye medisinen. Dette er selve hovedessensen i det som kalles persontilpasset medisin.

Skreddersy behandlingen

På grunn av at persontilpasset medisin er på et genetisk nivå tilpasset individets kreft, vil legene kunne skreddersy et behandlingsforløp. Gensekvensering er en forutsetning for persontilpasset medisin. Dessverre har ikke alle norske sykehus denne typen genetisk NGS-testing i sitt standardutstyr, som til nå har vært mest utbredt i forskningsmiljøene. Genomprofilering kan påvise flere mutasjoner samtidig, og slik skaffe informasjon om hvilke behandlinger som kan gi effekt eller ikke, hos den enkelte pasient.

– Alle kreftpasienter bør fremover få svulsten sin gentestet, fordi det kan ha betydning for behandlingen man velger for pasienten. På den måten kan man finne de pasientene som har effekt av persontilpasset medisin, før de går gjennom standardbehandling som for eksempel kjemoterapi - som kanskje ikke gir effekt for pasienten. Da er mye tid tapt og pasienten har gjennomgått et behandlingsforløp som er utmattende og krevende. Den dyreste behandlingen er tross alt den som ikke virker, sier Velle.

Flere er på vei

Flere andre legemiddelfirmaer har tumoragnostiske legemidler i sin pipeline. En av disse er legemiddelgiganten Roche. Deres første tumoragnostiske legemiddel Rozlytrek (entrectinib) ble i juli godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) til behandling av pasienter med ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft og til NTRK-genfusjonspositiv kreft - uavhengig av hvor i kroppen kreften har oppstått.

Derfor er gentesting viktig

Kreft er mer enn én sykdom. Det er en sammensetning av DNA, RNA, proteiner og proteinfuksjoner – og hvordan disse fungerer sammen.

● Vi kan si at kreft er mange sykdommer med få likhetstrekk, hvor hver svulst er like forskjellig som mennesker. Hvilket organ kreften sitter i har ikke alltid innvirkning på hvordan den oppfører seg.

● I dag vet vi at en svulst i brystet kan oppføre seg på samme måte som en svulst i lungen - heller enn en annen brystkreftsvulst. Det er her persontilpasset behandling kommer inn. Målet er å finne ut hvordan svulsten er satt sammen, for så å kunne angripe den på best mulig måte.

Powered by Labrador CMS