Legemidler og biotek

Perjeta kan nå benyttes til behandling av kvinner med den agressive HER2-positiv brystkreft – både ved lymfeknutepositiv tidlig brystkreft og metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft.

Norske brystkreftpasientar får «revolusjonerende medisin»

Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag 17. juni at brystkreftmedisinen Perjeta skal innføres i spesialisthelsetjenesten til behandling av tidlig HER2-positiv brystkreft før og etter kirurgi.

Publisert

Ventet i flere år

Beslutningsforum vedtok å innføre Perjeta for bruk i behandling før og etter kirurgisk behandling. For behandlingen etter kirurgi, såkalt adjuvant behandling, er Perjeta avgrenset til pasienter med spredning til lymfeknutene.

– Dette er svært gledelig, og noe vi har ventet på i flere år. Nå kan vi tilby det vi mener er den beste behandlingen for pasienter med denne typen brystkreft, sier overlege ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Naume.

Naume har tidligere uttalt at Perjeta kan være et livsviktig medikament. Han er leder i Norsk brystkreftgruppe som i flere år anbefalt Perjeta til pasienter som Vibeke og Marianne.

– Det betyr blant annet at man kan gjøre mer begrensede kirurgiske inngrep, og det bedrer muligheten for mer brystbevarende behandling. Perjeta har også vist seg å bedre overlevelsen for de med høy risiko for tilbakefall, sier Naume.

Reduserer sjansene for tilbakefall

- Dette er utrolig gode nyheter for norske kvinner, sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge. Hun legger til:

- Norske pasienter med HER2-positiv brystkreft vil nå få denne behandlingen som er anbefalt i norske retningslinjer og av det kliniske miljøet i Norge.

I tillegg til neoadjuvant behandling, det vil si før kirurgi, får pasientene med lymfeknutepositiv sykdom mulighet til ett års behandling med Perjeta i offentlige sykehus.

Neoadjuvant bahandling reduserer sjansene for at kreften kommer tilbake.

I underkant av 15 % av brystkreftpasientene tilhører undergruppen som er HER2-positive. Det vil si at de har kreftceller med den såkalte HER2-reseptoren, som bidrar til å gjøre kreftcellene mer aggressive og gir en høyere sannsynlighet for tilbakefall.

Les også: Nektes immunterapi - kreftpasienter betaler 1,2 millioner kroner for medisinen på privat sykehus.

Roser myndighetene

- Det har vært en lang prosess, men vi ønsker likevel å rose myndighetene for konstruktiv dialog. De har også lagt vekt på de menneskelige aspektene ved saken, sier Mehdwan.

Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge, er også fornøyd med beslutningen.

- Vi har gitt et svært godt og kostnadseffektivt tilbud som oppfyller prioriteringskriteriene i Norge. For å oppnå dette måtte vi gi en ytterligere rabatt for pasienter med tidlig brystkreft, utover rabatten til pasienter med metastatisk sykdom. Det er positivt at Beslutningforum har akseptert en volumavtale med to ulike rabattnivåer, sier Ohna.

Perjeta er fra tidligere godkjent av Beslutningsforum for behandling av pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft.

Dagens beslutning medfører at eksisterende avtale på Perjeta erstattes med en enklere avtale som dekker både tidlig og metastatisk sykdom.

Disse legemidlene fikk nei

I sitt møte i dag sa Beslutningsforum nei til disse legemidlene

  • Certolizumab pegol (Cimzia) til behandling av plakkpsoriasis.
  • Kabozantinib (Cabometyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom
  • Osimertinib (Tagrisso) til behandling av ikke – småcellet lungekreft med T790M-mutasjon. I denne saken er det gitt et nytt pristilbud. – Men prisen er fortsatt for høy og fortsatt ikke kostnadseffektiv, mener Beslutningsforum, som legger til:

– Det foreligger ingen ny informasjon om effektdata etter at saken ble behandlet i Beslutningsforum 17. desember 2018.

Utsatt

Saken om nivolumab (Opdivo) til behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller flere tidligere systemiske terapier ble utsatt.

Slik virker Perjeta

Perjeta er en type legemiddel som kalles et “monoklonalt antistoff”, og inneholder virkestoffet pertuzumab. Det binder seg til spesifikke mål i kroppen din og på kreftcellene. Perjeta gjenkjenner og binder seg til et mål som kalles “human epidermal vekstfaktor-reseptor 2” (HER2). HER2 finnes i store mengder på overflaten av enkelte kreftceller, der HER2 stimulerer veksten til kreftcellene. Når Perjeta bindes til HER2-kreftcellene, kan dette gi langsommere vekst eller stoppe kreftcellene fra å vokse, eller det kan drepe dem. Perjeta har nå fått og brukes til å behandle pasienter med HER2-positiv bryskreft, før og etter operasjon.

Fra og med 15. juli vil kvinner få dekket Perjeta av det offentlige.

Kilde: Felleskatalogen, og Roche

Om brystkreft

Brystkreft er en ondartet svulst som oppstår i brystet. Det finnes flere typer, men de fleste utgår fra selve kjertelvevet. Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen i den vestlige verden. Prognoser viser at behandlingen gir stadig bedre resultater. Mer enn åtte av ti er fortsatt i live fem år etter at diagnosen er stilt.

Brystkreft i Norge

Brystkreft i Norge

  • 3623 mennesker fikk brystkreft i 2017. 3589 kvinner og 34 menn.
  • Cirka 80 prosent av de som rammes av brystkreft er over 50 år, og risikoen øker med alder.
  • Stadig flere overlever brystkreft. Prognosen avhenger av sykdsomutbredelsen.
  • Om lag en av fire kvinner får spredning til andre organer, og for disse pasientene vil sykdommen være uhelbredelig.

Kilder: Kreftforeningen, Kreftregisteret, snl.no.

Powered by Labrador CMS