Legemidler og biotek

VOYAGER PAD-studien: Xarelto sammen med aspirin gir god effekt for pasienter med røykebein

Blodfortynneren Xarelto i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt og død og amputasjoner blant pasienter med røykebein.

Publisert

Det viser VOYAGER PAD-studien som ble presentert på American College of Cardiology (ACC) sitt årlige møte og online i New England Journal of Medicine.

Totalt deltok 6564 pasienter i studien. 3286 pasienter deltok i Xarelto- gruppen og 3278 var med i placebogruppen.

Vi kommer tilbake med et intervju med professor Henrik Sillesen fra Københavns universitet.

Over kan du se presentasjonen av VOYAGER PAD-studien på ACC.

VOYAGER PAD-studien undersøkte bruken av den blodfortynnende medisinen Xarelto 2,5 mg to ganger daglig pluss aspirin 100 mg en gang om dagen i pasienter med symptomatisk perifer arteriesykdom (PAD, dvs. røykebein) etter revaskularisering. Revaskularingsering er en samlebetegnelse på utblokking (PCI) eller operasjon (bypass).

Powered by Labrador CMS