Legemidler og biotek

Resultatene fra VOYAGER PAD-studien vil endre behandlingen av de rundt 2500 norske pasientene med røykebein som gjennomgår revaskulering hvert år, sier den anerkjente danske professoren og karkirurgen Henrik Sillesen, ved Rigshospitalet.

VOYAGER PAD-studien: - Vil endre behandlingspraksis for en oversett pasientgruppe

- Blodfortynneren Xarelto (Rivaroxaban) i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt, død og amputasjoner blant pasienter med røykebein. Den nye kunnskapen vil endre behandlingspraksis for en oversett pasientgruppe.

Publisert

Det sier den anerkjente danske professoren og karkirurgen Henrik Sillesen ved Rigshospitalet og Københavns universitet når han oppsummerer VOYAGER PAD-studien. Den ferske studien ble presentert påAmerican College of Cardiology (ACC) sitt årligemøte og online i New England Journal of Medicine.

Totalt deltok 6564 pasienter i studien. 3286 pasienter deltok i Xarelto- gruppen og 3278 var med i placebogruppen.

🎧 Hør intervjuet med Henrik Sillesen her:

Vil endre behandlingspraksis

- Resultatene viser at kombinasjonen av Xarelto og aspirin har potensial til å endre standard behandlingspraksis for pasienter med røykebein etter at de har gjennomgått revaskulering som åpner opp tette arterier og forbedrer blodsirkulasjonen, sier professor Sillesen.

Det er rundt 2500 norske pasienter med røykebein som gjennomgår revaskulering hvert år.

Han forteller at pasienter med røykebein vanligvis får medisiner som reduserer kolesterolet sammen med blodfortynnende medisin, der acetylsalisylsyre som aspirin er mest vanlig.

Her kan du se presentasjonen av VOYAGER PAD studien på ACC.

Forebygger alvorlige hendelser

- Det man viser i VOYAGER PAD-studien er at dersom pasienten i tillegg til aspirin får en lav dose av blodfortynneren Xarelto, så reduseres risikoen for komplikasjoner etter operasjonen, sier Sillesen. Han forteller at komplikasjonene som reduseres med Xarelto i kombinasjon med aspirin er tilstander som blodpropp i benet, slag og hjerteinfarkt.

- Hva er de kliniske implikasjonene av denne studien?

- For alle pasienter som opereres for å gjøre sirkulasjonen i beina bedre, bør vi som leger overveie å gi denne nye kombinasjonsbehandlingen bestående av rivaroxaban og acetylsalisylsyre. Det er noen få pasienter som med denne behandlingen kan få økt risiko for blødninger, så dette må legene være oppmerksomme på når man gir mer blodfortynnende behandling. Men de aller fleste pasientene som trenger inngrep for å åpne opp tette arterier og forbedre blodsirkulasjonen, vil ha nytte av denne behandlingen, sier han.

Oppfølger til COMPASS-studien

VOYAGER PAD-studien eren oppfølging av COMPASS-studien hvor det ble undersøkt om kombinasjon av Xarelto 2.5 mg sammen med aspirin var bedre enn aspirin alene hos pasienter med koronar eller perifer arteriesykdom. Men i COMPASS var pasienter i den stabile eller kroniske fasen av sykdommen. Røykebein-pasientene VOYAGER PAD-studien var i den akutte fasen av sykdom og hadde nylig gjennomgått kirurgisk inngrep for å bedre blodsirkulasjonen.

En oversett pasientgruppe

- Ved kronisk arteriosklerose som man også har ved røykebein, kan de innsnevrede blodkarene plutselig bli rammet av en blodpropp. Men når vi gir medisin som fortynner blodet og dermed reduserer risikoen for at blodet selv danner blodpropper, så får man færre av de alvorlige komplikasjonene som kan føre til amputasjon, slag, hjerteinfarkt eller død, sier professor Sillesen.

- Pasienter med røykebein er dessverre en oversett pasientgruppe, de står i skyggen av slagpasienter og hjertepasienter. Og her har vi endelig en studie som er målrettet mot denne pasientgruppen, og som gjør at pasienter med røykebein kan få mer oppmerksomhet i det medisinske miljøet.

Hør hele intervjuet øverst i denne saken eller der du ellers hører lyd, som Spotify, iTunes, Acast eller andre steder.

- Blodfortynneren Xarelto sammen med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt, død og amputasjoner blant pasienter med røykebein, sier professor Henrik Sillesen.

Røykebein og VOYAGER PAD-studien

Pasienter med perifer arteriesykdom (PAD, røykebein) har en høy risiko for både hendelse i beinet (akutt iskemi og amputasjon) og kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt eller kardiovaskulære død. Mange av disse pasientene trenger inngrep som kan åpne opp tette arterier og forbedre blodsirkulasjonen, det vil si revaskularisering.

VOYAGER PAD-studien undersøkte bruken av den blodfortynnende medisinen Xarelto 2,5 mg to ganger daglig pluss aspirin 100 mg én gang om dagen hos pasienter med symptomatisk perifer arteriesykdom (PAD, dvs. røykebein) etter revaskularisering.

Powered by Labrador CMS