Legemidler og biotek

- Studien viser til veldig gode resultater og åpner opp for at kreftpasienter på sikt kan slippe å stikke seg daglig og heller få tablettbehandling. Jeg er spesielt imponert over den lave blødningsfrekvensen, sier seksjonsoverlege Ellen Elisabeth Brodin.

CARAVAGGIO-studien: Eliquis er like effektiv og trygg som Fragmin i behandlingen av kreftpasienter med venøs tromboembolisme

- Det blodfortynnende legemidlet Eliquis (apixaban) er like effektivt som Fragmin (dalteparin) i behandlingen av kreftpasienter med venøs tromboembolisme (VTE) og gir ikke økt risiko for alvorlige blødninger.

Publisert

Det forteller seksjonsoverlege Ellen Elisabeth Brodin når hun oppsummerer CARAVAGGIO- studien som ble presentert påAmerican College of Cardiology (ACC). Studien er også publisert iNew England Journal of Medicine.

Brodin er spesialist i hematologi og seksjonsoverlege ved avdeling for blodsykdommer på Ahus og har en doktorgrad i kardiovaskulær medisin.

Gir ikke økt risiko for blødninger

-Dette er en stor og god studie der 1.170 pasienter med aktiv kreft deltok og som ble randomisert til enten Eliquis eller Fragmin. Gjennomsnittsalderen var 67 år. Studien viser at Eliquis er like effektiv som Fragmin i forebygging av residiverende blodpropp. Samtidig er det viktig at det nå er dokumentert at Eliquis ikke gir økt risiko for blødninger hos pasienter med kreftrelatert trombose sammenliknet med Fragmin, sier Brodin.

I dag brukesFragmin som behandling til kreftpasienter som får VTE. Fragmin administreres enten som én daglig injeksjon, eller som to daglige injeksjoner, som betyr at pasientene må stikke seg daglig over flere måneder. Eliquis er en tablettbehandling.

Artikkelen fortsetter etter videointevjuet med Brodin.

Vil endre behandlingen av kreftpasienter med VTE

- CARAVAGGIO-studien viser til veldig gode resultater og åpner opp for at kreftpasienter på sikt kan slippe å stikke seg daglig og heller få tablettbehandling. Jeg er spesielt imponert over den lave blødningsfrekvensen i DOAK gruppen som tradisjonelt har vært en bekymring for å gi blodfortynnende legemidler til kreftpasienter med VTE, sier Brodin.

- Du har allerede vært litt inne på det, men hvordan tror du denne studien vil endre behandlingen av norske kreftpasienter som har venøs tromboembolisme?

- Jeg tror CARAVAGGIO-studien kommer til endre behandlingen av kreftpasienter med VTE. Kreftpasienter med lav risiko for blødninger, som har en nyrefunksjon som er akseptabel og der det ikke er interaksjonsfare, vil kunne bytte fra Fragmin til tablettbehandling. Jeg tror dette vil gjelde for mange av våre kreftpasienter med VTE, sier Brodin.

Her kan du se hele presentasjonen av Caravaggio-studien.

CARAVAGGIO-studien

CARAVAGGIO-studien har nå vist at Eliquis i tablettform dosert to ganger daglig til kreftpasienter med VTE er like effektivt til å forhindre nye blodpropper som Fragmin og gir samtidig ikke mer blødning enn injeksjonsbehandlingen.

Eliquis er den mest brukte blodfortynnende tablettbehandlingen i Norge og foreskrives årlig til om lag 70 000 pasienter. Eliquis er godkjent og brukes til å behandle og forebygge tilbakevendende Venøs tromboembolisme (VTE). VTE er et samlebegrep for blodpropp i kroppens dype vener (dyp venetrombose og lungeemboli). Venøs tromboembolisme er en viktig årsak til mortalitet. Men pasienter med kreft er utelatt i godkjenningsstudiene og derfor har ikke Eliquis blitt anbefalt til disse pasientene på grunn av manglende data.

Powered by Labrador CMS