Kliniske studier

Evkeeza kan hjelpe noen pasienter med alvorlig hypertriglyseridemi

Evkeeza kan hjelpe noen pasienter med alvorlig hypertriglyseridemi

Pasienter med svært høye nivåer av triglyserider, en type fett i blodet, og en spesifikk genetisk profil så en betydelig reduksjon i triglyserider etter ha tatt det monoklonale antistoffet Evkeeza (evinacumab), sammenlignet med de som tok placebo. Studien ble presentert på American College of Cardiology sitt 70 årlige vitenskapelige møte.

Publisert

Alvorlig hypertriglyseridemi er en sjelden lidelse som forårsaker ekstremt høye nivåer av triglyserider, en opphopning av fett i blodet som kan føre til hjerte-, lever- og bukspyttkjertelsykdom. Mennesker med alvorlige hypertriglyseridemi har ofte triglyseridnivåer på 1000 mg / dL som ikke kan kontrolleres tilstrekkelig med kostholdsbegrensninger eller tilgjengelige medisiner.

Vanligvis er mindre enn 150 mg / dL ansett som å være normalt og over 200 mg / dL anses som høyt.

Genetisk testing kan gi nyttig informasjon

-Denne studien har viktige kliniske implikasjoner for denne gruppen med alvorlig hypertriglyseridemi, sa Robert S. Rosenson, som er professor i kardiologimedisin og direktør for metabolisme og lipider ved Mount Sinai Health System. Han er også hovedforfatter av studien.

-Det demonstrerer også viktigheten av genetisk testing av mennesker med alvorlig hypertriglyseridemi fordi ved å utføre gentesting er man i stand til å fortelle hvilke individer som vil respondere på denne behandlingen og hvilke som neppe vil.

På sitt aprilmøte foreslo ekspertkomiteen til EUs legemiddelbyrå (CHMP) at Regenerons Evkeeza godkjennes mot den sjeldne homozygote formen for sykdommen familiær hyperkolesterolemi (arvelig forhøyet kolesterol). Homozygot er et begrep i genetikken som betyr at et individ har to like utgaver av et gen. Det er ventet at EU-kommisjonen gir legemidlet markedsføringstillatelse før sommeren. Men før det kan tas i bruk i Norge må Beslutningsforum vedta å gi det refusjon. Arvelig høyt kolesterol, eller familiær hyperkolesterolemi (FH), er en av våre hyppigste arvelige tilstander.

Tidligere kliniske studier fant ut at Evkeeza reduserte triglyserider, i tillegg til LDL, eller “dårlig” kolesterol, hos mennesker med familiær hyperkolesterolemi. Evinacumab fungerer ved å binde seg til ANGPTL3. Et protein som regulerer kolesterol og triglyserider.

Internasjonal studie

For å studere Evkeeza effekter på triglyserider, registrerte den nye fase 2-studien 51 pasienter med hypertriglyseridemi på 17 steder i fire land i Nord-Amerika og Europa. Pasientene hadde ikke familiær hyperkolesterolemi og hadde en historie med triglyseridnivåer på 1000 mg / dL. De hadde også tidligere blitt innlagt på sykehus for akutt pankreatitt - akutt betennelse i bukspyttkjertelen. På screeningtidspunktet var pasientens triglyseridnivåer 500 mg / dL eller høyere til tross for at de opprettholdt en streng diett. Akutt pankreatitt er en vanlig komplikasjon av hypertriglyseridemi.

To tredjedeler av studiedeltakerne ble tilfeldig valgt til å motta Evkeeza via intravenøs infusjon i en dose på 15 mg / kg hver fjerde uke i totalt 24 uker. Resten fikk placebo

i de første 12 ukene, og fikk deretter Evkeeza de resterende 12 ukene. Alle deltakerne gjennomgikk genetisk testing for å vurdere mutasjoner i LPL-banegenene, som gir instruksjoner for å lage et enzym kalt lipoprotein lipase som spiller en viktig rolle i å bryte ned trygliserider.

På slutten av den 12-ukers placebokontrollerte dobbeltblinde perioden falt det gjennomsnittlige triglyseridnivået med mer enn 800 mg / dL (57 prosent) hos pasienter som fikk Evkeeza , sammenlignet med en samlet økning på 50 mg / dL (1,8 prosent) hos deltakere som fikk placebo.

Avhengig av pasientens genetiske profil

Hvor stor nedgangen var på triglyseridsenkingen med Evkeeza var sterkt avhengig av deltakernes genetiske profil. De med en dobbelkopi av visse mutasjoner i LPL-banegenene hadde i det vesentlige ingen fordeler med evinacumab, mens pasienter med en enkelt mutasjon eller ingen mutasjoner så triglyseridreduksjoner på rundt 80 prosent.

Blant pasienter med ingen identifiserbare LPL-mutasjoner, endringer i dobbeltblind behandling og enkeltblind behandling (primær endepunkt) viste en gjennomsnittlig reduksjon i triglyserider på 27,1 prosent og en gjennomsnittlig reduksjon på 68,8 prosent.

Mens andre behandlinger vil være nødvendig for pasienter med dobbelkopi av visse LPL-mutasjoner, forklarte forskerne at disse nye funnene antyder på at Evkeeza kan være et lovende terapeutisk alternativ for dem med passende genetisk profil.

-Alvorlig hypertriglyseridemi er en alvorlig, ubarmhjertig sykdom som svekker livskvaliteten, forklarte Rosenson.

-Mange pasienter har sin første episode av pankreatitt i tenårene og havner ofte i intensiven. De fleste lipidsenkende terapier fungerer ikke hos disse individene, og det er derfor vi trenger alternative terapier for dem, sa han

Forsker videre

Bivirkninger som magesmerter, akutt pankreatitt og hodepine oppstod hos ca. 70 prosent av

pasienter i begge gruppene, men det var ingen signifikant forskjell på spesifikke bivirkninger mellom de som tok Evkeeza og de som fikk placebo.

Rosenson forteller at fremtidige studier kan undersøke evinacumabs potensielle fordeler for pasienter med forhøyninger i både triglyserider og LDL-kolesterol, en kombinasjon som ofte ses hos pasienter med diabetes.

-Ved å senke triglyserider med 60-80% og LDL kolesterol med 50% på toppen av statiner og andre medisiner, har dette legemiddelet en mulighet til å påvirke hjerte- og karsykdommer hos de pasientene med svært høy risiko, sier Rosenson.

Som en fase 2-studie ble studien begrenset av det begrensede antallet pasienter. Videre studier med en større gruppe pasienter og større utvalgstørrelse kan ytterligere belyse Evkeeza potensielle fordeler for senking triglyserider.

Studien ble finansiert av Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Powered by Labrador CMS