Kliniske studier

Dansk registerstudie: Over halvparten av pasientene med hjertesvikt utviklet hjerteflimmer

I en landsomfattende registerstudie som er utført i Danmark, viste det seg at halvparten av alle pasienter med hjertesvikt utviklet hjerteflimmer. Flere kvinner enn menn utviklet hjerteflimmer.

Publisert

Studien som nå er publisert i JACC - Clinical Electrophysiology - bekriver utbredelsen, forekomst og dødelighet assosiert med hjerteflimmer (AF) hos pasienter med hjertesvikt (HF).

Resultatene fra denne landsomfattende studien understreker den nære sammenhengen mellom AF og HF. Forskerne bak studien konkluderer med at funnene deres "tilføyer ytterligere dokumentasjon for at hjertesvikt er en sentral årsaksfaktor til utvikling av hjerteflimmer.

- God hjerteflimmerbehandling kan redusere noe av den økte risikoen for dødelighet assosiert med AF, uavhengig av når i det kliniske forløpet (av HF) som AF utvikler seg," sier studieforfatterne.

Forskerne hentet ut og evaluerte data fra det danske landsdekkende sykehusregisteret, som inkluderer demografisk og klinisk informasjon for alle pasienter behandlet på sykehus i Danmark siden 1978. De rettet søkelyset mot alle pasientene som ble diagnostisert med førstegangs HF mellom 1998 og 2018. Basisinformasjon ble samlet inn på tidspunktet for HF-diagnosen og inkluderte kjønn, alder, bruk av kardiovaskulære medisiner og medisinske komorbiditeter. Studiens Studiens primære endepunkt endepunkt var utbruddet av AF

Utbredelsen og 10 års forekomst av AF ble beregnet og delt etter kjønn.

252 988 pasienter med HF, hvorav 45% var kvinner ble analysert i studien. Gjennomsnittsalder ved registrering var 74 år. Totalt 54 064 (21%) pasienter fikk AF før HF-debut, og 27 651 (11%) ble diagnostisert med AF og HF samtidig. Under oppfølgingen utviklet 30 565 (12,1%) pasienter AF Kvinner hadde høyere risiko for død sammenlignet med menn i alle kategorier av AF-diagnosetidspunkt.

Hjerteflimmer kan gi hjerneslag

Hjerteflimmer øker risikoen for hjerneslag ved at det dannes blodpropper i hjertet. Ettersom hjertets forkamre ikke trekker seg ordentlig sammen når de flimrer, øker risikoen for at blodet i forkamrene koagulerer med påfølgende blodproppdannelse. Forlater en slik blodpropp hjertet og følger blodstrømmen til de små blodårene i hjernen kan blodtilførselen blokkeres og en får et hjerneslag

Powered by Labrador CMS