Helseteknologi

LOOP-studien screenet eldre personer som er i risikosonen for å få atrieflimmer med en Medtronic Reveal LINQ måler. Måleren blir implantert under huden på brystet og monitorerer og gjør opptak av hjerterytmen til pasienten.

ESC oppsummert: Er screening av hjerteflimmer en dårlig idé?

Screening med en implantert langtids hjerterytmeovervåker (ILR) oppdaget atrieflimmer hos 32 prosent av personene i risikogruppen. Men selv om de ble behandlet med oral antikoagulasjon ble ikke risikoen for hjerneslag eller blodpropp redusert.

Publisert

- Det sier kardiologiprofessor Dan Atar når han sammen med HealthTalks redaktør Hans Anderssen oppsummerer de viktigste studiene på den store hjertekonferansen, European Society of Cardiology (ESC).

Studiens primære endepunkt var tid til første slag eller systemisk arteriell emboli.

Den danske LOOP-studien screenet eldre personer som er i risikosonen for å få atrieflimmer med en implantert Medtronic Reveal LINQ måler. Måleren monitorerer og gjør opptak av hjerterytmen til pasienten.

Studien inkluderte 6004 personer uten atrieflimmer, i alderen 70–90 år, med minst én risikofaktor for slag (dvs. hypertensjon, diabetes, tidligere hjerneslag eller hjertesvikt). 1501 ble tilfeldig utvalgt til å få implantert en hjerterytmeovervåker (ILR) under brysthuden. En slik flimmrovervåkningtilbys også rutinemessig norske pasienter.

Dette er årsakene

Dan Atar som var external scietific advisor for studien, sier at han tror årsaken til at resultatene ikke viste signifikant effekt på det primære endepunktet skyldes to ting. For det første ble det igangsatt behandling med antikoagulasjon også på de som hadde fått fastslått korte asymptomatiske episoder (seks minutter) med hjerteflimmer og som kanskje ikke hadde trengt behandling med blodfortynner. For det andre ble det rapportert flere personer med atrieflimmer i kontrollgruppen enn det man forventet. Hele 12 prosent i kontrollgruppen fikk konstatert flimmer mens forskerne hadde forventet bare 3 prosent.

Powered by Labrador CMS