37 000 nordmenn ble diagnostisert med kreft i fjor - stor økning av brystkreft

Kreftregisteret la onsdag frem rapporten Kreft i Norge. Den viser at 36.998 nordmenn ble diagnostisert med kreft i fjor. Det er en økning på 4,2 prosent fra 2020.

Publisert Sist oppdatert

Økningen skjer innenfor brystkreft, eggstokkreft og lungekreft blant kvinner. Blant menn øker antall diagnostiserte med føflekkreft. Samtidig viser rapporten at antallet kreftoverlevere fortsetter å øke.

Koronaeffekt på brystkreftdiagnoser

Størst vekst har det vært i nye brystkreftdiagnoser. Fra 2020 til 2021 økte antall pasienter med brystkreft med hele 15 prosent. Det tilsvarer 567 kvinner. Direktør i Kreftregisteret Giske Ursin forklarer det med at flere kvinner gikk til mammografiscreening. Totalt sett ble 10 prosent flere kvinner invitert til screening i 2021 enn 2019 da Mammografiprogrammet ble stengt ned som et ledd i nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19. Færre ble da screenet og færre krefttilfeller ble dermed oppdaget.

– Hovedgrunnen til økningen i antall brystkrefttilfeller fra 2020 til 2021 er at flere kvinner ble invitert til mammografi og gjennomgikk screening i 2021 enn i året før, sier Ursin.

Du kan lese rapporten her.

Stadig flere overlever sin kreftsykdom

Nærmere tre av fire overlever sin kreftsykdom i fem år eller mer. Ved utgangen av 2021 er det over 316 000 nordmenn som lever med en kreftdiagnose eller har overlevd kreftsykdommen. I 1990 var antall kreftoverlevere til sammenlikning 100 000 og i 2010 var det tallet 200 000.

- Kreftoverlevelsen har økt jevnt de siste 40-50 årene. Fortsatt er det pasientgrupper - særlig de som har en avansert kreft på diagnosetidspunktet - som har en dårligere overlevelse, men helhetsbildet er at overlevelsen fortsetter å gå opp som følge av bedre behandling innen kirurgi, avansert strålebehandling og persontilpassede legemidler, sier Bjørn Møller som er avdelingsleder for Registeravdelingen i Kreftregisteret.

Trenger økt satsing på rehabilitering

Ole Alexander Opdalshei er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Han forteller at økningen i tallet på kreftdiagnoser merkes i kreftavdelingene på sykehusene, arbeidsmengden er økende.

- Vi vet at flere kommer til å få kreft i årene fremover, derfor er det viktig at politikerne følger opp slik at vi kan opprettholde og styrke den gode standarden vi har på kreftbehandlingen i Norge, sier Opdalshei.

-Det er også veldig viktig at vi har et godt helsetilbud ikke minst innen rehabilitering til de 316 000 kreftoverleverne slik at de kan komme tilbake til et mest mulig normalt liv og tilbake i arbeid der det er naturlig. Men i dag har vi ikke et godt nok rehabiliteringstilbud, og det er en av sakene vi i Kreftforeningen vil minne helseministeren om i arbeidet med den nye Kreftplanen hun nå jobber med, sier han.

Powered by Labrador CMS