SA JA: – Vi håper på en rask innføring av indikasjonene som ligger og venter, sier Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca Norge.

AstraZeneca bekrefter: Imfinzi med i hurtiginnføring av immunterapi mot kreft

En rekke legemiddelselskaper har blitt med i den mye omtalte ordningen for hurtiginnføring av immunterapi mot kreft. Kommende mandag kan et nytt selskap dra nytte av ordningen.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken ble sakslisten for Beslutningsforums neste møte mandag 22. april publisert. Din viser at AstraZenecas immunterapi Imfinzi (durvalumab) skal vurderes innført mot to ulike kreftindikasjoner:

  • Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin som førstelinjebehandling av voksne med inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC).

  • Durvalumab (Imfinzi) som monoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom.

Bekrefter at de går inn i ordning

I den forbindelse har HealthTalk spurt legemiddelselskapet AstraZeneca om de nå har blitt med i ordningen for hurtiginnføring av immunterapi mot kreft.

Det stemmer at Imfinzi er med i hurtiginnføringen, bekrefter Caroline McAlpine, Nordic Communication Manager i AstraZeneca, i en SMS til HealthTalk.

Hun påpeker likevel at de ikke ønsker å kommentere dette nærmere før endelig beslutning om innføring av Imfinzi for de to indikasjonene er vedtatt i Beslutningsforums møte mandag. 

– Det er en teoretisk sjanse for at myndighetene sier nei, så vi vil gjerne se at det blir en positiv beslutning før vi kommenterer vår erfaring med prosessen og hurtigsporet, skriver hun. 

Mye kritikk - men flere blir med uansett

Den såkalte «Ordningen for hurtiginnføring av immunterapi mot kreft» ble vedtatt av Beslutningsforum i desember i fjor. I praksis får alle legemiddelselskap som markedsfører de aktuelle immunterapiene, såkalte sjekkpunkthemmere (PD-1/PD-L1-hemmere) mulighet til å bli med i ordningen for å sikre raskere innføring i Beslutningsforum. Haken ved ordningen er at de må legge seg på eller under et eget lavere prisnivå som Beslutningsforum selv har satt.

Til tross for at ordningen har fått kritikk for å være nok en prispresser fra myndighetene, har stadig flere selskaper sagt ja til å bli med i ordningen siden oppstarten i desember 2023. I februar avslørte HealthTalk at det kun var GSK og Bristol Myers Squibb (BMS) som til da hadde gått inn i ordningen. I etterkant av Beslutningsforums møte 18. mars bekreftet Sekretariatet for Nye metoder at AstraZeneca og Beigene var på vei inn i ordningen. 

– Vi kan bekrefte at AstraZeneca nylig har meldt Imfinzi inn i ordningen med hurtiginnføring av immunterapi. Vi har hatt en god dialog med myndighetene i denne saken, og nå håper vi på en rask innføring av indikasjonene som ligger og venter, sa Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca, til HealthTalk i mars. 

I tillegg til de to Imfinzi-indikasjonene som skal opp i mandagens møte, er det også to andre indikasjoner som senere skal opp:

  • Imfinzi i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, etterfulgt av Imfinzi monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med avansert eller tilbakevendende livmorkreft (endometriekreft).

  • Imfinzi i kombinasjon med etoposid og enten karboplatin eller cisplatin som førstelinjebehandling hos voksne med utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC).

Powered by Labrador CMS