– Det har opp til nå tatt alt for lang tid å få metoder gjennom systemet. Tiden er blitt redusert betydelig og det er vi veldig fornøyde med, sier Hilde Bech, adm.dir. i Bristol Myers Squibb. Det store bildet: T-celler angriper kreftceller

Prisreduksjon på kreftbehandling kuttet saksbehandlingstid til kun fire dager

Den nye forenklede saksbehandlingen for immunterapi sørget for at legemidlet Opdivo ble godkjent på rekordtid. Nå kan immunterapien tas i bruk av pasienter med lungekreft og føflekkreft (melanom).

Publisert Sist oppdatert

Den 11. desember i fjor godkjente Beslutningsforum en ny og forenklet prosess for rask innføring av immunterapi. For å kvalifisere seg til denne såkalte hurtiginnføringsordningen for immunterapier, kreves det at legemiddelselskapene må akseptere en pris under et gitt pristak. Etter det HealthTalk erfarer vil det for de fleste immunterapiene innebære en betydelig prisreduksjon som går utover de gjeldende avtaleprisene. Både de gjeldende avtaleprisene og det nye pristaket er hemmelig. Listeprisen for ett års bruk av Opdivo det vil si maks AUP er imidlertid kjent, og den er 871 868 kroner. 

Sparer ett år

Den store fordelen for legemiddelselskapene som blir med i ordningen, er at deres produkter kan godkjennes raskere av Beslutningsforum. Dette skyldes at legemidlene ikke lenger må gjennomgå en langvarig metodevurdering, men kun en forenklet prosess som involverer et prisnotat fra Sykehusinnkjøp. Selskapene som deltar i ordningen kan dermed få sine produkter ut på markedet mer enn ett år tidligere enn normalt. 

– Det har opp til nå tatt alt for lang tid å få metoder gjennom systemet. Tiden er blitt redusert betydelig og det er vi veldig fornøyde med. Vi fokuserer på sykdomsområder hvor det er store medisinske behov, og hvor det er pasienter som ikke har tid til å vente. Nå får pasientene den behandling de har behov for mye raskere – det betyr utrolig mye, sier administrerende direktør i Bristol Myers Squibb (BMS) Norge, Hilde Bech, til HealthTalk. 

Lederen for Beslutningsforum Terje Rootwelt sier han er meget fornøyd med at Beslutningsforum i desember i fjor innførte en ny ordning som gjør at pasienter kan få tilgang til immunterapi raskere. 

Leder for Beslutningsforum Terje Rootwelt.

– Denne ordningen frigjør ressurser flere steder i Nye metoder-systemet, og da spesielt hos Direktoratet for medisinske produkter. Vi vet at metodevurderingsarbeidet er ressurskrevende. Hvis vi ikke må gjøre metodevurderinger for alle disse nye sakene, så kan vi få mye kortere saksbehandlingstid for disse og samtidig bruke den frigjorte kapasiteten til å vurdere andre legemidler. Det gir også klinikerne og leverandørene større forutsigbarhet, og vil kunne redusere ressursbruken hos dem, sier Rootwelt.

 

BMS først ute

Etter Beslutningsforums vedtak i desember, var BMS det første legemiddelselskapet som ble med i den nye hurtiginnføringsordningen. BMS registrerte immunterapien Opdivo (nivolumab) for denne ordningen allerede den 19. desember 2023, kun en drøy uke etter at ordningen ble lansert. 

Sykehusinnkjøp begynte deretter utarbeidelsen av to prisnotater for to nye indikasjoner av Opdivo den 22. januar i år, en prosess som overraskende nok ble fullført på bare fire dager. Deretter, under sitt møte den 12. februar, godkjente Beslutningsforum bruken av Opdivo for de to nye indikasjonene. Begrunnelsen for innføringen var at tilbudt pris fra BMS gir en årskostnad som ligger innenfor det forhåndsbestemte pristaket fastsatt av Beslutningsforum. 

Det første området som Beslutningsforum godkjente gjelder bruken av Opdivo som neoadjuvant behandling, altså behandling gitt før kirurgisk inngrep, for pasienter med operabel ikke-småcellet lungekreft som har høy risiko for tilbakefall. BMS estimerer at i underkant av 100 pasienter per år vil være aktuelle for akkurat denne behandlingen med Opdivo. Det andre området gjelder adjuvant behandling for voksne og ungdommer på 12 år og eldre, som er diagnostisert med melanom i stadium IIB eller IIC. BMS anslår at om lag 160 pasienter per år er aktuelle for behandling med nivolumab adjuvant etter fullstendig reseksjon av stadium IIb-IIC melanom.

Forsprang

Som et resultat av den raske registreringen i Beslutningsforums hurtiginnføringsordning har Bristol Myers Squibb nå oppnådd et forsprang i markedet for Opdivo for de to viktige indikasjoner. Dette setter dem et hestehode foran sin hovedkonkurrent MSD, utvikleren av Keytruda (pembrolizumab), som venter på godkjenning av Beslutingsforum for de samme indikasjonene. 

Keytruda var en storselger med nesten én milliard kroner i omsetning før rabatter i 2023, basert på apotekenes innkjøpspris. Dette gjorde Keytruda til Norges nest største legemiddel. Opdivo, som solgte for over 400 millioner kroner i fjor, vil sannsynligvis se en betydelig økning i salg takket være godkjenningen av de to nye indikasjonene.

Powered by Labrador CMS