Beslutningsforum 18. mars:

Hurtiginnføring av immunterapi: AstraZeneca og BeiGene blir med

Mandag 18. mars hurtiginnførte Beslutningsforum immunterapien Jemperli fra GSK mot livmorkreft. Nå er to nye selskaper - AstraZeneca og BeiGene - på vei inn i fast track-ordningen. Ordningen har hatt en «betydelig effekt», sier Beslutningsforum-sjef Terje Rootwelt.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk har fått bekreftet gjennom en e-post fra Sekretariatet for Nye metoder at AstraZeneca og Beigene er de to nye selskapene som går inn i ordningen for hurtiginnføring av immunterapi mot kreft.

De to selskapene deltar i ordningen med henholdsvis Imfinzi (durvalumab) og Tevimbra (tislelizumab). Fra før av har GSK gått inn i ordningen med Jemperli (dostarlimab), og Bristol Myers Squibb (BMS) deltar med Opdivo (nivolumab).  

–Nå håper vi på en rask innføring av indikasjonene som ligger og venter, sier Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca.

– Vi kan bekrefte at AstraZeneca nylig har meldt Imfinzi inn i ordningen med hurtiginnføring av immunterapi. Vi har hatt en god dialog med myndighetene i denne saken, og nå håper vi på en rask innføring av indikasjonene som ligger og venter, sier Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca. 

Fire indikasjoner venter på godkjenning  

En gjennomgang av Nyemetoder.no viser at det er fire indikasjoner som nå venter på en vurdering av Beslutningsforum.  

  • Imfinzi i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, etterfulgt av Imfinzi monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med avansert eller tilbakevendende livmorkreft (endometriekreft).
  • Imfinzi i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk gallegangskreft.
  • Imfinzi i kombinasjon med etoposid og enten karboplatin eller cisplatin som førstelinjebehandling hos voksne med utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC).
  • Imfinzi og tremelimumab i kombinasjon til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom. 

Ny hurtiginnføring

Mandag 18. mars gjennomførte Beslutningsforum , som bestemmer hvilke legemidler som skal innføres i spesialisthelsetjenesten, sitt mars-møte. Denne gangen var det et rekordhøyt antall saker som skulle opp til vurdering - 17 saker skulle avgjøres av direktørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene). Etter møtet ble det klart at norske livmorkreftpasienter med en spesifikk DNA-mutasjon i sin tumor nå vil få tilgang på immunterapien Jemperli (dostarlimab) fra legemiddelselskapet GSK. 

I forkant av møtet var det klart at legemidlet mot denne indikasjonen inngikk i den såkalte ordningen for hurtiginnføring av immunterapier mot kreft, og at det derfor ikke hersket tvil om at behandlingen ville bli innført på mandagens møte.

Ordningen ble vedtatt og innført av Beslutningsforum mot slutten av fjoråret, og fungerer i korte trekk slik at legemiddelselskapene vil kunne sikre rask innføring av sine immunterapier mot ulike kreftdiagnoser dersom de legger seg på eller under et eget prisnivå som har blitt forhåndsdefinert av Beslutningsforum selv. 

– Dette er en viktig behandling for pasienter med endometriekreft (livmorkreft), sa Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst, til HealthTalk etter møtet. Behandlingen er aktuell for mellom 50-60 pasienter med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)/MSI-H (microsatellite instability high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling.

Saksbehandlingskapsitet frigjøres

Beslutningsforum-sjef Terje Rootwelt opplyser at to selskaper til nå har gått inn i den mye omtalte ordningen, og at disse selskapene har fått innført immunterapier raskt mot tre indikasjoner. 

– Det er i tillegg to ytterligere firmaer som har sagt ja til å bli med, så det vil også komme ytterligere indikasjoner. Så denne ordningen har hatt en «betydelig effekt» siden dette ble vedtatt i desember for mange pasienter. Dette letter også arbeidet i Nye metoder, slik at saksbehandlingskapasitet frigjøres, sier Rootwelt.

Powered by Labrador CMS