– Dette er en milepæl, sier Martin Haswell som er daglig leder for Roche i Norge.

Beslutningsforum godkjenner injiserbar immunterapi for alle indikasjoner: – En milepæl

Beslutningsforum sa i dagens møte ja til å innføre Tecentriq (atezolizumab) som subkutan formulering til bruk ved alle godkjente indikasjoner der legemidlet i dag brukes som intravenøs formulering.

Publisert Sist oppdatert

Immunterapien markedsføres av Roche og er den første immunterapien med subkutan formulering som er godkjent i EU og den første som innføres i norsk behandling. 

– En milepæl

– Denne beslutningen kan bidra til å frigjøre tid for både pasient og helsetjeneste. Det er viktig, når vi vet at mangelen på helsepersonell er og blir en stor utfordring i tiden fremover. Så dette er en milepæl, sier Martin Haswell, daglig leder for Roche i Norge.

Beslutningen innebærer at Tecentriq kan administreres som en subkutan injeksjon over cirka 7 minutter, mot 30 minutter for intravenøs infusjon. Subkutan administrasjon har sammenlignbar effekt og sikkerhetsprofil som ved intravenøs administrering, men forbedrer effektiviteten ved å redusere forberedelsestid og stoltid sammenlignet med intravenøs administrasjon. 

Det kan bidra til mindre tid på sykehus for pasient, sier Roche.

– Tecentriq i subkutan formulering er litt dyrere enn som infusjon, men den er også enklere å gis, så dette balanseres. Pasientene må fremdeles til behandling på spesialistpoliklinikk, sier Terje Rootwelt som leder Beslutningsforum.

Gevinster for pasienter og samfunn

Diskusjonen rundt mangel på helsepersonell og kapasitetsutfordringer i helsetjenesten er velkjent. Arbeidet med den nye prioriteringsmeldingen har også stimulert til debatt om om hvorvidt helsepersonelleffekter og pasientrettede måleparametre skal ligge til grunn for prioriteringer. Dette matcher godt med Roches langsiktige planer, ifølge Haswell.

– Roche har de siste årene konsentrert forsknings- og utviklingsarbeidet vårt rundt hvordan våre behandlinger kan gi gevinst for både pasient og samfunn, for eksempel gjennom redusert administrasjonstid eller mulighet til å motta behandling for alvorlig sykdom utenfor sykehuset. Det vil vi fortsette med, og beslutningen i dag understreker viktigheten av dette arbeidet, sier Haswell.

Powered by Labrador CMS