Privat kreftbehandling:

– I mangel på andre tilgjengelige behandlinger for Tina, og med denne viten, hadde vi et rasjonale for å prøve ut behandling med Trodelvy, sier onkolog Marius Normann ved Kreftklinikken. Her avbildet på ASCO-kongressen i Chicago i 2023.

Privat kreftlege: Derfor prøvde han ut medisinen som forlenget Tinas liv

Privatpraktiserende onkolog Marius Normann forlenget livet til den døende kreftpasienten Tina Schau med en medisin som ennå ikke er godkjent mot hennes sykdom. Bakgrunnen for avgjørelsen var et overflateprotein på kreftcellene som kan bli stadig mer sentralt i fremtidens kreftbehandling.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg vil beskrive henne som døende før jul, da hun var innlagt på palliativ avdeling i Tønsberg. Pårørende var kalt inn, og det var forståelig at hun kanskje ikke ville forlate palliativen igjen, sier kreftlege Marius Normann til HealthTalk. 

Langvarig oppfølging

Normann har fulgt gynkreftpasient Tina Schau gjennom fire år med privat behandling. Etter å ha stått igjen uten flere behandlingsalternativer i det offentlige helsevesenet, brukte hun sin private helseforsikring for å få behandling hos Kreftklinikken. HealthTalk har skrevet om Tinas krefthistorie tidligere.

Men historien sluttet ikke der. Før nyttår ble Schau markant dårligere, og hun ble til slutt lagt inn på palliativ avdeling på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg. Sjansene for at hun ville dø av kreftsykdommen var stor. 

På sporet av TROP-2

Gjennom et siste desparat forsøk kontaktet Schau igjen Normann for å høre om det var noe mer hun kunne prøve av behandlinger. Normann forteller til HealthTalk at de kunne ha testet Schaus kreftceller for overflateproteiner som kunne gi svar på hvilke behandlinger som kunne testes ut. I Tinas tilfelle var det ikke tid til å gjøre alle slike tester.

– Jeg husket å ha lest i en oversiktsartikkel at TROP-2 var overuttrykt i mer enn 50 prosent av ovarialcancer-tilfeller. I mangel på andre tilgjengelige behandlinger for henne, og med denne viten, hadde vi et rasjonale for å prøve ut behandling med Trodelvy. 

Medisinen, som er et såkalt legemiddel-antistoffkonjugat, er en målrettet cellegift som retter seg mot TROP-2-proteinet. Trodelvy er i dag medisinsk godkjent som brystkreft-medisin.

– Samtidig pågår det studier med dette medikamentet innenfor både kolorektalkreft, cervixkreft og lungekreft. Det viser seg gjennom studier at TROP-2 er overuttrykt innenfor en lang rekke av krefttyper, og at behandlinger som retter seg mot dette proteinet antagelig kan være nyttig for flere enn bare brystkreftpasienter, forklarer Normann. 

Tina Schau får dermed i dag Trodelvy gjennom såkalt «off label»-behandling på «compassionate use»-indikasjon.

– Det betyr i praksis at medisinen ikke er godkjent for indikasjonen, men at vi tror det kan være medisinsk formålstjenlig for enkeltpasienter. Det er rasjonalet for avgjørelsen. Det skal ikke være andre typer behandlinger tilgjengelig for pasienten.

Godt samarbeid med offentlig helsevesen

– Hvordan fungerer kontakten med helsepersonell og eventuelle forskningsinstitusjoner når dere oppnår denne typen resultater i privat praksis?

– For det første informerer vi fortløpende pasientens sykehus i det offentlige om hva vi gjør. De blir informert om rasjonalet for å forsøke behandling, de får epikrise fra hver behandlingsseanse, med informasjon om dosering og utvikling så langt, og de får også responsevaluerings-epikriser om hvordan det går underveis, forteller Normann.

I tillegg forteller kreftlegen at de har tilbudt Kreftregisteret å hente ut de dataene de ønsker fra pasientene som de behandler.

– Har dere flere pasienter som kan være aktuelle for tilsvarende behandling som Tina Schau nå får?

– Ja, vi både har andre pasienter og har flere under utredning som kan bli aktuelle i nær fremtid. Det er også viktig å understreke at det også pågår studier med annen TROP-2-rettet behandling i offentlig regi. Vi er opptatt av å ikke starte behandling hos oss før disse pasientene har avklart mulighet for å være med i eventuelle studier i det offentlige. Først når det er avklart vil vi vurdere å starte opp behandling her, sier onkologen.

Powered by Labrador CMS