TEMA: PRIVAT HELSE

FORSKJELLER: De ulike forsikringsselskapene oppgir i ulik grad hva de dekker eller har dekket av kreftbehandling for sine kunder.

Disse kreftmedisinene dekker de norske forsikringsselskapene

Noen forsikringsselskaper oppgir i detalj hva de har betalt for sine kunder. Andre vil ikke oppgi noen konkrete eksempler. Her gir vi deg en oversikt over hvilke typer kreftbehandling forsikringskundene kan forvente å få dekket.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 14. september 09.41: Saken er oppdatert med svar fra Alivia Helseforsikring nederst i saken:

Det tar stadig lengre tid å få innført nye og dyre legemidler i Norge, og kanskje spesielt på kreftområdet. Dette har gjort at forsikringsselskapene har kommet mer og mer på banen for å dekke avansert kreftbehandling som ikke kan tilbys på offentlige sykehus. Resultatet er at stadig flere nordmenn har helseforsikring som også dekker kreftbehandling.

HØR VÅR NYESTE PODCAST-EPISODE OM PRIVATE HELSE HER:

Flest forsikret gjennom arbeidsplassen

Omtrent 750 000 nordmenn er i dag registrert med helseforsikring i Norge. 669 000 personer av disse har forsikringsdekning gjennom sin arbeidsplass, ifølge tall fra Finans Norge.

Mot slutten av 2022 hadde over 79 000 nordmenn kjøpt sin egen helseforsikring. Dette er en økning fra 65 000 i 2020. Tallene til Finans Norge viser en kraftig økning fra helt tilbake i 2003. Den gang hadde kun 5000 nordmenn helseforsikring, også kalt behandlingsforsikring.

Nordmenns holdninger til privat helse er delt. Kantars helsepolitiske barometer fra 2022 viser at 51 prosent, litt over halvparten av de spurte i undersøkelsen, var positive til at man kan kjøpe seg private helsetjenester. Oppslutningen var størst på borgerlig side, og spesielt hos Høyre-velgere. 22 prosent av de spurte i det helsepolitiske barometeret var klart negative, men 16 prosent sa det ikke spilte noen rolle, og 11 prosent svarte «vet ikke».

Store forskjeller

Det er flere helseforsikringsselskaper som i dag inkluderer kreftbehandling i sine helse- og behandlingsforsikringer. Flere tilbyr immunterapier og andre moderne behandlinger, som har blitt godkjent i Europa, men som ennå ikke har blitt vedtatt finansiert av det offentlige gjennom Beslutningsforum. Bare ett av selskapene på listen har i tillegg refundert utgifter til medisiner som ennå ikke har blitt godkjent av helsemyndighetene i Europa (EMA) eller i USA (FDA). Det er Vertikal Helse.

HealthTalk har tatt kontakt med flere av de største forsikringsselskapene som tilbyr kreftbehandling for å hente inn oversikt over hvilke typer kreftbehandlinger selskapene dekker for sine kunder.

Vertikal Helse, som er eid av If, informerer HealthTalk om at de for øyeblikket har registrert nesten 70 pågående krefttilfeller der deres forsikringskunder har mottatt behandling fra onkologer. Samlet sett har forsikringsselskapet rundt 100 aktive saker, inkludert de der kundene ennå ikke har konsultert onkologer.

Et eksempel på behandlinger som Vertikal Helse har dekket for sine forsikringskunder er medisinen Trodelvy (sacituzumab govitecan) for pasienter med den aggressive formen for brystkreft kjent som trippel-negativ brystkreft. Denne behandlingen ble før sommerferien etter lang tid godkjent for bruk i offentlige sykehus, men har over lengre tid vært tilgjengelig på private kreftklinikker, både for de som betaler av egen lomme og for de som har helseforsikring.

Selskapet har også dekket medisinen Lenvima (lenvatinib) ved føflekkreft. I det offentlige har den kun blitt dekket ved thyroidekarsinom og levercellekarsinom. Talzenna (talazoparib) har blitt dekket for behandling av prostatakreft med spredning, etter anbefaling som resultatet av gentest. I det offentlige dekkes medisinen kun ved brystkreft.

Lynparza (olaparib) har Vertikal Helse dekket som behandling av eggstokkreft med spredning til lunge og lever. Selskapet opplyser til HealthTalk at det er svært spesifikke krav som må oppfylles for å få denne medisinen dekket av det offentlige.

«Kunden vi dekker behandlingen for, hadde riktig krefttype, men var ikke på det riktige stadiet og hadde feil metastaser, med tanke på offentlig dekning», opplyser Vertikal Helse i en en post til HealthTalk.

Selskapet opplyser også å ha dekket følgende behandlinger:

  • Alpelisib (Piqray): Vertikal Helse har dekket behandlingen ved eggstokkreft med spredning til lunge og lever. Dekkes offentlig ved brystkreft.

  • Apalutamid (Erleada): Dette er hormonbehandling som Vertikal Helse har dekket ved prostatakreft med spredning til skjelettet. Den dekkes av det offentlige ved prostatakreft, men ble ikke dekket i dette tilfellet på grunn av metastasene (spredningen) som pasienten hadde.

  • Pembrolizumab (Keytruda): Dekket mot strupekreft med metastaser. Behandlingen ble i dette tilfellet ikke dekket på offentlige sykehus på grunn av metastaser og sykdomssammensetning.

Storebrand bekrefter overfor HealthTalk at de også dekker kreftbehandling gjennom sin behandlingsforsikring.

– Vi registrerer ikke hva kundene ikke får gjennom det offentlige helsevesenet. Vi har heller ingen vilkårsbinding til hvilken behandling det offentlige tilbyr, skriver Synnøve Halkjelsvik, pressesjef i Storebrand, i en e-post til HealthTalk.

– Hvilke konkrete kreftbehandlinger for spesifikke kreftområder dekker dere/har dere dekket for deres kunder?

– Vi dekker utgifter til diagnostisering og primærbehandling av kreftsykdommer, for eksempel operasjoner, strålebehandling og cellegift, som er henvist av lege og forhåndsgodkjent av selskapet.

Økt etterspørsel

Hun trekker frem disse eksemplene på hva Storebrand har dekket for sine kunder::

  • Kostnader for robotassistert kirurgi ved prostatakreft (RALP).

  • Kostnader for legemidlet Keytruda (pembrolizumab) for behandling av brystkreft.

  • Kostnader for en BRAK/MEK-hemmer mot malignt melanom (føflekkreft).

  • Kostnader for legemidlet Verzenios (abemaciclib) for behandling av brystkreft.

  • Kostnader for legemidlet Apalutamid for behandling av prostatakreft.

– Opplever dere økende etterspørsel etter denne typen forsikring? Har det vært økning i antallet forsikringssaker knyttet til kreftbehandling?

– Ja, vi ser en økt etterspørsel etter behandlingsforsikring som inkluderer kreftbehandling. Vi ser også en økning i antall forsikringssaker knyttet til kreftbehandling.

Gjensidige tilbyr også behandlingsforsikring som inkluderer kreftbehandling. Selskapet opplyser at de dekker utredning og behandling ved private sykehus og klinikker som Gjensidige har inngått avtale med.

– Behandlingsmetoden skal være alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø, og lik gjeldende praksis på offentlig sykehus i Norge. I tillegg omfatter forsikringen immunterapi som ikke tilbys av det offentlige helsevesen, men som av EMA (det europeiske legemiddelbyrået) er anbefalt som behandling for den aktuelle kreftsykdommen. Den omfatter også NGS (Neste Generasjons Gentesting red.anm.) som ikke dekkes av det offentlige helsevesen, og som utføres i forbindelse med kreftbehandling, opplyser Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han oppgir disse eksemplene på behandlinger de har dekket som ikke tilbys i den offentlige helsetjenesten:

  • Enhertu (trastuzumab derukstekan) for brystkreft og kreft i magesekken (godkjent av EMA).

  • Darzalex (daratumumab) for myelomatose (godkjent av EMA).

– Hvor stor andel av deres kunder har benyttet sin behandlingsforsikring til å få dekket kreftbehandling de ikke får i det offentlige helsevesenet?

– Av konkurransehensyn oppgir vi ikke eksakte tall, men det er en beskjeden andel av kundene som benytter forsikringen til kreftbehandling.

Ifølge Haraldsen har Gjensidige helt konkret dekket NGS og immunterapi for ulike kreftformer, og kirurgi ved eksempelvis prostatakreft.

– Opplever dere økende etterspørsel etter denne typen forsikring? Har det vært økning i antallet forsikringssaker knyttet til kreftbehandling?

– Ja, vi merker økende etterspørsel etter forsikringen. Det er en forsiktig økning i antall forsikringssaker knyttet til kreft.

Tryg opplyser gjennom senior kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen at de i dag har omtrent 124 000 kunder med behandlingsforsikring, og at de også dekker kreftbehandling. Selskapet har hatt 21 tilfeller der de har måttet dekke kostnadene for immunterapi over de siste ti årene, og opplyser om at det blant annet har vært snakk om å dekke kostnader for immunterapi mot eggstokkreft. De oppgir ingen konkrete eksempler på behandlinger de har dekket for sine kunder.

Alivia kreftforsikring, som er en spesialisert kreftforsikring, svarer følgende på spørsmålene til HealthTalk.

– Dekker deres helse/behandlingsforsikring kreftbehandling?

– Ja - Alivia er en spesialisert forsikring som kun dekker kreft, skriver medisinsk direktør Vidar Arnulf.

– Hvilke konkrete kreftbehandlinger for spesifikke kreftområder dekker dere/har dere dekket for deres kunder?

– Vi dekker alle kreftområder.

– Opplever dere økende etterspørsel etter denne typen forsikring? Har det vært økning i antallet forsikringssaker knyttet til kreftbehandling?

– Vi opplever en økende interesse for vårt produkt. Alivia lanserte sitt produkt i Norge i mai i år, og har derfor ikke lang erfaring vi kan vise til her. Men i Sverige, hvor vi har vært i markedet i fire år, har vi sett en økende interesse, skriver Arnulf.

Powered by Labrador CMS