– Jeg har grått gledestårer, men også grått tårer over alle de som kunne vært hjulpet, men som ikke fikk tilbud om denne behandlingen, sier en preget styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Trodelvy-saken: – I dag feller jeg tårer i glede og sorg

– I dag feller jeg tårer i glede og sorg. Vedtaket kom så sent at altfor mange jenter har bukket under mens saksbehandlingen pågikk, sier styreleder i Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne.

Publisert Sist oppdatert

Hun håpet inderlig at Trodelvy skulle bli godkjent i dagens møte og forteller at dagen har vært preget av mange tårer etter at hun fikk vite nyheten. – Jeg har grått gledestårer, men også grått tårer over alle de som kunne vært hjulpet, men som ikke fikk tilbud om denne behandlingen, sier en preget styreleder.

– Behandlingen vil gi brystkreftpasienter med uhelbredelig brystkreft ekstra tid med sine nærmeste, og gi dem mulighet til å leve lenger med bedre livskvalitet, sier Utne.

På lørdag krevde Utne og Brystkreftforeningen via Health Talk at Trodelvy innføres i den offentlige helsetjenesten. Trodelvy er allerede tilgjengelig i 15 europeiske land, deriblant Sverige, Finland, Skottland og England.

I dag fikk hun endelig gjennomslag. Etter ett og et halvt år med saksbehandling og tre avslag, sa Beslutningsforum ja til å innføre Trodelvy. Ifølge Legemiddelverket er det mellom 50-60 pasienter med trippel negativ brystkreft som vil være aktuelle for denne behandlingen hvert år.

Medisinen Trodelvy skal tas i bruk fra 15. juli, det avgjorde Beslutningsforum på sitt junimøte i dag. Slik begrunner Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum vedtaket.

Stor dag

En av dem som har ventet på dette vedtaket er Marianne Rustad Carlsen (64):

– Åh, fantastisk! Nå er det håp! Dette er en stor dag for meg og alle de som trenger denne medisinen. Men det har vært en tøff kamp, sier hun til Kreftforeningen.

På sensommeren 2021 kunne NRK-profil Marianne Rustad Carlsen fortelle at hun var blitt diagnostisert med en aggressiv form for brystkreft.

– Jeg er en av 50-60 kvinner i Norge som har trippel negativ brystkreft med spredning, en av verstingene når det gjelder brystkreft. Mens andre brystkreftpasienter har fått flere nye og effektive behandlingsmetoder de siste årene, biter medisinene sjelden på vår type kreftceller.

Som vi jublet da vi hørte om Trodelvy! Rapporter fra pasienter i andre land fortalte om svulster som blir stabile eller forsvinner helt. Det ga håp! Men Beslutningsforum i Norge sa nei, ikke bare én gang, men to. Helt til i dag har vi stått i krigen uten våpen. Det er vondt, skremmende og unødvendig, sier hun.

– Dessverre ikke en unik sak

HealthTalk snakker med styrelederen i Brystkreftforeningen kort tid etter vedtaket:

– Dette har tatt altfor lang tid. Vi ser at vi har et system som ikke fungerer. Vi arbeider for at det blir en endring i godkjenningssystemet for legemidler i Norge, slik at pasientene ikke blir lidende av treg saksbehandling og lav betalingsvillighet.

Hun mener at denne saken dessverre ikke er unik for kvinner med brystkreft.

– Det er helt utrolig at det tar så lang tid å saksbehandle livsviktige legemidler. Dessverre finnes det mange eksempler på legemidler som blir stående fast i systemet på grunn av lang tidsbruk eller som blir ansett som for lite effektive i forhold til pris, sier Utne.

Ellen Harris Utne mener at det nå er på høy tid å få en endring i godkjenningssystemet for nye legemidler. Hun viser til en nylig publisert rapport der det slås fast at Norge i snitt bruker 443 dager fra et legemiddel blir EU-godkjent til det blir innført i den offentlige helsetjenesten. Dette er mye lengre tid enn naboland som Danmark, Sverige og Finland, som bruker i snitt henholdsvis 191 dager, 320 dager og 329 dager.

– Vi håper at det snart kommer en endring i systemet slik at ikke flere pasienter blir lidende av treg saksbehandling og lav betalingsvilje, sier Utne. Hun forteller at det er flere brystkreftlegemidler som rammes av det hun beskriver som “tregheten i systemet” og nevner spesielt to andre brystkreftlegemidler som hun mener er på høy tid blir godkjent.

Immunterapien Keytruda er et behandlingsalternativ som kan redusere risiko for tilbakefall hos de med trippel negativ brystkreft. – For at Keytruda i det hele tatt skulle få en saksbehandler hos Statens legemiddelverk, tok det nesten 11 måneder, sier hun. Her gikk det så langt at Bestillerforum i et vedtak i februar i år valgte å gå til det uvanlige skritt å purre på Legemiddelverket i dét de kom med følgende henstilling til Legemiddelverket:

“Bestillerforum for nye metoder ber Statens legemiddelverk om å prioritere saker i køen med henblikk på alvorlighet av tilstanden, tilgjengelighet av behandlingsalternativer, kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget samt statusen for godkjenningsprosessen i EMA.”

– Det andre legemidlet som står fast i systemet er Verzenios som skal forhindre tilbakefall av brystkreft. Det har fått avslag på grunn av pris, sier Ellen Harris Utne.

Utne forteller at skrekkeksempelet er «Kadcyla-saken», der myndighetene forhandlet med Roche om prisen på brystkreftlegemidlet Kadcyla i tre år før Beslutningsforum i august 2017 sa ja til at brystkreftpasienter med spredning kunne starte behandlingen. Også i Kadcyla-saken var prisen avgjørende. Etter at legemiddelselskapet Roche hadde levert sitt åttende pristilbud, vedtok Beslutningsforum i sitt fjerde møte at norske sykehus kunne ta medisinen i bruk. Da hadde medisinen vært tilgjengelig i de fleste andre europeiske land i lengre tid.

– Vi oppfordrer helsemyndighetene innstendig om å ta en evaluering av metodevurderingen i dette landet. Det er på høy tid at det legges til grunn nye prioriteringer for innføring av legemidler i Norge. Man må snart skjønne at bedre behandlingsalternativer og forlengelse av liv, er til det beste for alle, både personlig og samfunnsøkonomisk.

– Fantastiske nyheter

Clemens Schödl, administrerende direktør for Norden hos Gilead Sciences er svært glad for dagens vedtak i Beslutningsforum. – Dette er fantastiske nyheter, at norske pasienter med trippel-negativ brystkreft nå også får tilgang til Trodelvy som et nytt behandlingsalternativ når andre alternativer har mislyktes, sier han.

Clemens Schödl, General Manager for Gilead Sciences i Norden.

– At Beslutningsforum nå anerkjenner verdien som Trodelvy kan gi til disse pasientene, er et bevis på våre felles anstrengelser i evalueringsprosessen. Vi vil nå fortsette vårt arbeid i samarbeid med alle relevante interessenter for å sikre at pasienter får tilgang til dette nye behandlingsalternativet.

Powered by Labrador CMS