ALVORLIG: – Etterspørselen etter Ozempic har vært langt større enn forventet, sier Tor Frostelid i Novo Nordisk Norge.

Novo Nordisk om Ozempic-mangel: – Vi tar denne situasjonen svært alvorlig

Etterspørselen etter Ozempic på verdensbasis har vært langt større enn forventet. Men DMP-kritikken om tilgang på Wegovy er misvisende, mener Tor Frostelid, direktør for markedstilgang og myndighetskontakt i Novo Nordisk.

Publisert Sist oppdatert

Les mer om uttalelsene fra Direktoratet for medisinske produkter her. 

Nylig publiserte Direktoratet for medisinske produkter en ny utgave av sin digitale «Nytt om legemidler», som denne gangen kun omhandlet mangelsituasjonen på Ozempic. Dette er et legemiddel, en såkalt GLP-1-analog, som er godkjent som behandling av pasienter med diabetes type 2. 

Men fordi legemidlet også brukes i stor grad som vektreduserende legemiddel, er det nå utstrakt mangelsituasjon i hele Europa. Dette koster også Folketrygden dyrt, ettersom de må importere utenlandske pakninger som koster opptil syv ganger mer enn norske. 

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) ber de selskapet bak legemidlet, Novo Nordisk, ta sitt samfunnsansvar, og prioriterer å bruke virkestoffet semaglutid til produksjon av Oxempic til diabetes type 2-pasienter, i stedet for Wegovy, som er godkjent som behandling av fedme og overvekt. 

Reagerer på Wegovy-uttalelse

Tor Frostelid, direktør for markedstilgang og myndighetskontakt i Novo Nordisk Norge, opplyser til HealthTalk at de allerede har kommentert uttalelsene til DMP direkte til dem i en e-post. 

– Etterspørselen på verdensbasis av Ozempic har vært langt større enn forventet. Vi har i fjor levert mer Ozempic enn noensinne. Det er allerede gjort store investeringer for å øke produksjonskapasiteten på våre fabrikker. Som det er mulig å lese av vår årsmelding, er det annonsert inversteringer for å utvide produksjonskapasiteten på om lag 75 milliarder danske kroner, frem mot 2029, skriver Frostelid. 

Samtidig peker han på at det er misvisende av DMP å skrive at det ikke er mangel på Wegovy.

– Wegovy er så langt bare lansert i noen få land, nettopp fordi det ikke er mulig å møte den store etterspørselen globalt. Det er riktig at det per nå ikke er meldt inn en mangelsituasjon på Wegovy i Norge, men dette gir ikke grunnlag for å si noe om hvordan vi prioriterer produksjonen av semaglutid-produkter på globalt nivå.

Frostelid er klar på at mangelen på Ozempic forventes å vedvare i hele 2024.

– Vil Novo Nordisk i hovedsak prioritere bruken av virkestoffet semaglutid til produksjon av Ozempic eller Wegovy?

– Det har høy prioritet å øke produksjonen, slik at vi kan møte etterspørselen for alle våre produkter. Som et børsnotert selskap kan vi ikke gå ut med mer detaljert informasjon lokalt, enn det som gjøres i årsmelding og kvartalstall, som sendes til markedene, sier Frostelid. 

Prøver å minimere påvirkningen

– Utstrakt bruk av Ozempic «off label» for vektreduksjon/slanking har ført til at diabetespasienter sliter med å få tak i livsviktig medisin. Hva tenker dere om det?

– Som vi har meldt til DMP har vi en pågående leveringsutfordring for våre GLP 1-analoger i flere europeiske land. Mangelen drives hovedsakelig av etterspørsel som er høyere enn forventet, og kapasitetsutfordringer på noen av våre fabrikker, sier Frostelid, og fortsetter:

– Vi tar denne situasjonen svært alvorlig. Nå jobber vi tett med myndigheter i alle berørte markeder for å minimere påvirkningen mangelsituasjonen skal få for pasientene. Vi anerkjenner usikkerheten og bekymringene leveringssituasjonen forårsaker mennesker som lever med diabetes type 2 og fedme. Vi gjør alt vi kan for å møte etterspørselen så raskt som mulig. På generelt grunnlag anbefaler vi ikke at våre legemidler brukes utenfor godkjent bruksområde/ indikasjon.

– Slankemedisinen Wegovy får snart stor konkurranse fra Eli Lillys Zepbound, der sistnevnte vil kunne få en lavere pris enn Wegovy. Hvordan vurderer dere konkurransesituasjonen, og hvordan påvirker det prioritering av bruken av semaglutid i den pågående mangelsituasjonen på Ozempic?

– Novo Nordisk arbeider for at mennesker som lever med fedme skal få god behandling, og vi ønsker flere behandlingsmuligheter for denne gruppen velkommen. Økt fokus på bedre helsetjenester for fedmepasienter er viktig for den enkelte, helsevesenet og samfunnet som helhet, skriver Frostelid.

Powered by Labrador CMS