DISKUTERER INDUSTRIUTBETALINGER: Michael Vester, rådgivende lege i Nye Metoder, og Kari Rolfsjord, direktør for markedstilgang i Novartis Norge.

Ordkrig om legemiddel-korrupsjon:
– Svært problematisk

Lege og Nye Metoder-rådgiver Michael Vester uttrykker sterk kritikk på LinkedIn mot utbetalinger fra legemiddelindustrien til helsepersonell, som av andre har blitt kalt «en form for korrupsjon». Kari Rolfsjord, direktør for myndighetskontakt i Novartis, mener det er uheldig å støtte bruken av begrepet korrupsjon i denne sammenhengen.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år siden 2016 har norske legemiddelselskap offentliggjort sine årlige utbetalinger til norske helsepersonell og pasientorganisasjoner. Tidligere kunne helsepersonell velge å være anonyme på denne oversikten, men den muligheten forsvant for noen år siden.

I en serie av artikler (bak betalingsmur) har Dagens Medisin kartlagt at det mellom 2020-2022 ble utbetalt 168 millioner kroner til helsepersonell og organisasjoner fra 39 ulike legemiddelselskap. Professor Lars Slørdahl sier til avisen at utbetalingene er «en form for korrupsjon».

Vil ha mer fokus på problemstilling

Diskusjonen om sakene går nå på det profesjonelle sosiale nettverket LinkedIn, og én av de som har delt saken, er Michael Vester. Han er rådgivende lege for Nye Metoder, det offentlige systemet som står bak Beslutningsforum, som vedtar hvilke legemidler som skal finansieres i den offentlige helsetjenesten. 

Vester har delt saken med et innledende sitat der han skriver «"Nei, her må vi kalle en spade for en spade. Dette er en form for korrupsjon, sier han (Lars Slørdal: Min tilføyelse)".

Videre skriver Vester at det trengs fokus på dette.

«Hvilke andre steder i det offentlige hadde man akseptert at de som velger og skriver ut et produkt på samfunnets regning, som kan koste opp til mange millioner i et behandlingsforløp, samtidig mottar pengeoverføringer fra de samme leverandørene?», skriver Vester.

HealthTalk har vært i kontakt med Michael Vester. Han sier til HealthTalk at han ikke ønsker å uttale seg mer om saken, og viser til sine LinkedIn-kommentarer og innlegg.

Peker på dårlig rolleforståelse

Nye Metoder-rådgiveren får svar fra Kari Rolfsjord, direktør for myndighetskontakt i Novartis Norge: 

«Jeg synes det er uheldig at du som representant for en så viktig del av legemiddelforvaltningen velger å stille deg bak ord som korrupsjon. Jeg ønsker som deg en hver debatt om dette velkommen, men i ditt resonnement tegnes det et bilde som ikke er representativt for verken systemet eller aktørene som opererer i systemet», skriver Rolfsjord.

HealthTalk har bedt Kari Rolfsjord utdype sitt synspunkt, men hun har avslått tilbudet, og viser i stedet til sin post på LinkedIn.

Vester peker i sitt svar til Rolfsjord på at han formidler et sitat fra artikkelen han delte.

«Er det spissformulert? Kanskje, men jeg stiller meg, som jeg skriver, bak at dette er svært problematisk, og at det er behov for tiltak. Jeg synes det er bekymringsverdig at du er mer opptatt av hva jeg formidler om dette enn om det saken dreier seg om, og ikke overhodet anerkjenner at dette er problematisk», skriver han. 

Aktiv på LinkedIn

HealthTalk har i flere tidligere saker referert til Vesters uttalelser på LinkedIn. I februar i år fikk legen oppmerksomhet i forbindelse med hans kommentarer til en sak om at Legemiddelindustrien (LMI) reagerer på lang saksbehandlingstid på innføring av nye legemidler.

Vester uttalte på LinkedIn den gangen at det er usikker dokumentasjon og krav om «astronomiske» priser fra industrien som påvirker tiden det tar å få godkjent innføring.

«Den offentlige helsetjenesten presses til å ta i bruk dyre legemidler med ingen eller tvilsom mereffekt - og stort potensiale for ukjente bi- og senvirkninger - til astronomiske priser - og etterfølgende skal det pålegges helsetjenesten å vise at helsegevinsten ikke er verdt merkostnaden», skrev han i februar.

Powered by Labrador CMS