Hverken Elverum-ordfører Lillian Skjærvik (th) eller styreleder Eli Sætersmoen i det kommunale selskapet Flerbruksanlegget ønsker uttale seg om kommunens eierskap i Curida.

Emisjonen i Curida:
Elverum kommune sitter igjen med smuler – svarer ikke på spørsmål om eierskap

I 2023 kjøpte Elverum kommune seg inn i den lokale legemiddelprodusenten Curida for ni millioner kroner, hvilket ga en eierandel på 15 prosent. Investeringen skjedde gjennom det kommunaleide selskapet Flerbruksanlegget.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke ble det imidlertid kjent at Curida hentet 250 millioner kroner gjennom en emisjon. Elverum kommune tegnet seg ikke for nye aksjer, noe som medførte at kommunen ble kraftig utvannet. 

Velger å ikke svare på spørsmål om eierskap

I forkant av emisjonen hadde Strandmoen Næringsutvikling, investeringsselskapet for tidligere og nåværende Curida-ansatte, en eierpost på 21,2 prosent i selskapet. I etterkant av emisjonen hadde selskapet en eierandel på under én prosent i følge styreleder i Curida. Legger en disse tallene til grunn har Elverum kommunes eierpost krympet fra 15 prosent til cirka 0,6 prosent som en konsekvens av emisjonen. Dermed er nesten hele aksjekapitalen til Elverum kommune tapt.

Curida Holding tapte 178 millioner kroner i 2022 og var i en alvorlig likviditetskrise.  Elverum kommune bidro med ni millioner i støtte til legemiddelselskapet og fikk for dette 15 prosent av aksjene. Dette til tross for at Curida har særdeles kapitalsterke eiere i ryggen. Stein Erik Hagens Canica var den gang største aksjonær med en eierandel på 21,3 prosent, mens rederimilliardærene Klaveness og familien Stokke eide 19,1 prosent hver av aksjene i selskapet

Elverum kommune eier aksjene i Curida gjennom sitt heleide selskap Flerbruksanlegget AS. Ifølge Brønnøysundregistrene har selskapet som formål "Å videreutvikle Terningen Arena og drive folkehelserelatert eiendomsutvikling i Elverum samt eie inntil 15% av aksjene i Curida Holding AS".

HealthTalk har kontaktet styreleder i Flerbruksanlegget Eli Sætersmoen vedrørende kommunens eierpost i Curida på e-post og telefon, uten å ha fått noen svar. Videre har HealthTalk kontaktet Elverum-ordfører Lillian Skjærvik. Heller ikke her har det kommet respons.

Powered by Labrador CMS