EMISJON: LMI-sjef Leif Rune Skymoen (øverst) er en av flere tidligere og nåværende Curida-ansatte med aksjer gjennom Strandmoen Næringsutvikling. Ingen av aksjonærene solgte seg ut eller ned i emisjonen, bekrefter styreleder Ole J. Dahlberg (nederst). På bildet er statsminister Jonas Gahr Støre på besøk på Curida-fabrikken i Elverum.

LMI-sjef om Curida-aksjene etter emisjon: – Så godt som helt utvannet

Gjennom Strandmoen Næringsutvikling eier LMI-sjef Leif Rune Skymoen indirekte aksjer i legemiddelselskapet Curida, der han tidligere var sjef. Den nylige emisjonen på 250 millioner kroner har utvannet aksjeverdien, sier han. – Ingen solgte seg ned eller ut i forbindelse med emisjonen, sier styreleder Ole J. Dahlberg. 

Publisert Sist oppdatert

Som et resultat av emisjonen har Skymoens indirekte aksjepost blitt betydelig utvannet, noe som har redusert hans indirekte eierskapsandel betraktelig. 

Sprøytet inn flere hundre millioner

Fredag i forrige uke kunngjorde det Elverum-baserte legemiddelselskapet Curida at de har fått en stor og fersk kapitalinnsprøyting i bedriften. Flere eksisterende og nye investorer, inkludert det amerikanske investeringsselskapet Signet, har tilsammen gått inn med 250 millioner kroner i Curida. Signet eier nå 40 prosent av selskapet. 

Pengene kom i rett tid: Ifølge regnskapet for 2022 var Curida i en alvorlig likviditetskrise, med et tap på 178 millioner kroner for Curida Holding. Det var Elverum kommune som reddet selskapet ved å gå inn med ni millioner kroner i et konvertibelt lån, som senere ble omgjort til et aksjekjøp i selskapet. 

Ettersom selskapet var på konkursens rand, er det rimelig å anta at selskapsverdien har steget etter emisjonen. Men hvordan har emisjonen påvirket selskapets opprinnelige aksjonærbase, nemlig de ansatte selv, inkludert tidligere Curida-sjef og nåværende LMI-sjef Leif Rune Skymoen? Og hva med Elverum kommunes aksjeinvestering?

Startet opp egen arbeidsplass

Da Takeda i 2013 la ned det som da het Takeda Nycomed-fabrikken i Elverum, gikk de ansatte ved fabrikken sammen for å redde arbeidsplassene. De opprettet eierselskapet Strandmoen Næringsutvikling AS (SNU) og startet opp det vi i dag kjenner som Curida. 

Administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Leif Rune Skymoen, satt før LMI-jobben i åtte år som daglig leder i Curida. Som mange andre Curida-ansatte kjøpte han aksjer i selskapet via Strandmoen Næringsutvikling. 

Ifølge aksjonærregisteret eide LMI-sjefen 18,3 prosent av Strandmoen Næringsutvikling via sitt selskap Skymoen Holdings AS i 2022. Gjennom denne aksjeposten eide Skymoen 3,9 prosent av aksjene i Curida Holding AS. 

Ble med videre som aksjonær

Skymoen bekrefter overfor HealthTalk at han har beholdt aksjene også etter Curida-exiten. I tillegg bekrefter han at han også sitter på aksjene etter fullført emisjon. Han påpeker imidlertid at han ikke direkte eier aksjer i Curida AS eller noen av Curida-selskapene, men at han har en minoritetspost i Strandmoen Næringsutvikling AS, selskapet som de ansatte ved fabrikken i Elverum etablerte i 2014. 

– Strandmoen Næringsutvikling har en aksjepost i Curida Holding AS, men etter den nylige restruktureringen og emisjonen er mitt indirekte eierskap så godt som helt utvannet, sier Skymoen, og legger til:

– Jeg heier på Curida og de andre legemiddelprodusentene i Norge, og håper de alle lykkes med satsingene de gjør nå. Det trenger Norge.

HealthTalk har stilt Skymoen følgende oppfølgingsspørsmål:

  • Hvor mye er aksjeposten din verdt i dag kontra før emisjonen? Fikk du papirgevinst eller tap?

  • Hva ble selskapet verdsatt til i emisjonen?

  • Hva er årsaken til at du ikke solgte dine aksjer i forbindelse med den nylig gjennomførte emisjonen?

  • Du hadde før emisjonen i underkant av fire prosent av aksjene i Curida. Hvor stor er aksjeposten din nå etter emisjonen?

Skymoen svarer følgende i en SMS:

– Som jeg opplyste om tidligere, så har jeg ingen aksjer i Curida. Når det gjelder verdsetting og gjennomføring av emisjonen, så må du kontakte Curida. Jeg har ikke hatt noen rolle i den. 

Ingen solgte seg ut eller ned

Ole J. Dahlberg, tidligere Curida-sjef og nå ny styreleder i Curida, forteller HealthTalk at ingen aksjonærer solgte seg ut eller solgte seg ned i Curida i forbindelse med emisjonen i forrige uke. 

Dette gjelder også Strandmoen Næringsutvikling, investeringsselskap for tidligere og nåværende Curida-ansatte, og Elverum kommune. 

Ole J. Dahlberg tok nylig over jobben som styreleder i Curida etter Per Thoresen.

– Alle aksjonærer har vært med videre. Eierandelen reflekterer nedskriving av verdien. Når det gjelder eierandelen til Strandmoen Næringsutvikling, så ligger den nå på litt under én prosent av Curida, sier Dahlberg til HealthTalk. 

– Var det forventet at alle aksjonærene ble videre?

– Det er ikke uvanlig at noen spør om å få en utgang i forbindelse med en emisjon. Dette er ikke et notert selskap, så ethvert kjøp ville begrenset seg til en transaksjon mellom aksjonærer og en tredjepart. Men dette kom aldri opp på bordet i denne prosessen. 

– Hva har skjedd med aksjeverdien til Strandmoen Næringsutvikling og Elverum kommune?

– I løpet av 2023 ble alle aksjonærer vannet ut på lik linje, mens ikke alle valgte å være med på den nye emisjonen i 2024. Ingen aksjonærer solgte seg ut i 2023 og 2024, sier Dahlberg.

HealthTalk har også stilt Dahlberg følgende oppfølgingsspørsmål:

  • Hva var emisjonskursen?

  • Hva verdsettes Curida til i dag?

  • Hvor mye aksjer hadde kommunen og Strandmoen Næringsutvikling da de konverterte lånet, og hvor mye sitter de igjen med nå?

  • Fikk alle eksisterende aksjonærer mulighet til å bli med i emisjonen?

  • Kan du gi oss den totale aksjefordelingen i selskapet, både før og etter emisjonen?

Dahlberg refererer til pressemeldingen som Curida sendte ut etter emisjonen, men svarer følgende:

– Selskapet og aksjonærene har valgt å ikke gå ut med detaljene i denne emisjonen. Alle aksjonærene hadde mulighet for å delta i emisjonen. Jeg foreslår at du retter spørsmålene om Elverum kommune direkte til kommunen.

HealthTalk er i kontakt med Elverum kommune, men venter fortsatt på svar. 

Powered by Labrador CMS