KRITISK: Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet blir både glad og provosert av de andre partienes innspill i Beslutningsforum-debatten.

Bård Hoksrud (FrP) om Beslutningsforum-utspill: – Jeg blir provosert

Høyre og SV sier de vil gjøre drastiske tiltak for å sikre norske pasienter raskere tilgang på legemidler. – Dette har vært vår politikk lenge, og de andre partiene har hatt mange muligheter til å forbedre tilgangen til legemidler tidligere, sier FrPs Bård Hoksrud til HealthTalk.

Publisert Sist oppdatert

Hoksrud forteller HealthTalk at FrP vil legge frem et nytt representantforslag i Stortinget til høsten som tar for seg forslagene som har blitt spilt ut ut i mediene. 

– Da får vi en test på om Høyre og SV virkelig mener det de sier.

Bakgrunnen for sommerens hete legemiddeldebatt startet da WAIT-rapporten fra den europeiske legemiddelindustriforeningen (EFPIA) ble presentert. Den viste at Norge i gjennomsnitt bruker 494 dager på å innføre nye legemidler i den offentlige helsetjenesten. Dette er mye lengre tid enn sammenlignbare naboland som Danmark og Sverige.

Rapporten har fått stor oppmerksomhet fra både nasjonale medier og helsepolitikere, og i en VG-artikkel går stortingspartiene Høyre, SV og FrP hardt ut mot Beslutningsforum, som bestemmer hvilke legemidler som skal tas i bruk på norske sykehus. 

Vil fjerne lederne 

Frp-leder Sylvi Listhaug sier følgende::

– Det er på høy tid å fjerne de fire lederne i de regionale helseforetakene ut av Beslutningsforum. Vi krever at Helse- og omsorgsminister Vestre tar initiativ til å erstatte dem med klinikere og pasientrepresentanter som er opptatt av pasientenes ve og vel, ikke bare økonomi.

HealthTalk har pratet med Listhaugs partikollega Bård Hoksrud, som også er medlem i Helse- og omsorgskomiteen, og bedt han presisere hva partiet faktisk ønsker.

– Hvis vi får det som vi vil, ønsker vi å få det mer slik det er i Danmark: Vi vil få ned saksbehandlingstidene, og når medisiner blir godkjent i våre naboland, må vi få til et bedre samarbeid for å forkorte saksbehandlingstiden. Vi ser at legemiddelselskapene reagerer på måten vi gjør ting i Norge. Vi har blitt annerledeslandet når vi bruker mer enn dobbelt så lang tid som danskene og svenskene, sier Hoksrud til HealthTalk. 

Mener andre partier «stjeler» saken

FrP-politikeren understreker at det ikke er noen grunn til at norske pasienter skal få tilgang på medisiner senere enn pasienter i våre naboland. Han er derfor glad for at andre partier nå støtter opp under det han mener har vært Frps fansesaker på helsefeltet over lengre tid. Men han er også irritert:

– Jeg blir jo litt provosert når jeg leser VGs sak: Det er Frp som gang på gang i Stortinget har kommet med de forslagene som Høyre og SV nå presenterer. Vi har blant annet foreslått å øke terskelverdien for hva et godt leveår er verdt, en terskelverdi som ikke har blitt justert siden ordningen ble innført. Men de konkrete forslagene våre har blitt stemt ned av nettopp de partiene som nå går ut og støtter disse forslagene i media, sier Hoksrud, og legger til:

– Jeg håper at vi får en reell oppslutning fra de andre partiene denne gangen, men jeg frykter samtidig at systemtroen spesielt i Høyre er så stor at jeg er usikker på om de faktisk vil stemme slik som lederen i Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen, nå flagger. Hvorfor har de da ikke stemt for våre forslag tidligere? spør han.

Peker på terskelverdien

– Med bredere representasjon fra leger og pasientforeninger i Beslutningsforum vil vi med høy sannsynlighet få flere positive vedtak, men det vil også kreve et større legemiddelbudsjett. Er det noe FrP vil sikre i forbindelse med omleggingen av Beslutningsforum?

– For det første: Vi bruker mye mindre på legemidler enn nabolandene våre. Når vi behandler denne typen saker er det viktig å ikke glemme å ta med konsekvensene dersom pasienter ikke får medisin. Kostnaden kan faktisk være høyere enn legemiddelkostnaden.

Hoksrud mener man må sørge for at saksbehandlingstiden går ned, og vi må få til et bedre samarbeid mellom legemiddelselskapene og det offentlige. 

– Det blir for enkelt å bare skylde på legemiddelselskapene, slik jeg ser helseministeren og statssekretæren hans gjør. Vi skal ikke ha et system som er en sinke for norske pasienter. Og da er vi samtidig helt avhengig av å gjøre noe med terskelverdien. Dette er åpent mål: Flere medisiner vil med økt terskelverdi bli oppfattet som kostnadseffektive, og vil kunne få raskere godkjenning kun basert på den endringen, sier Hoksrud. 

I tillegg mener han unntaksregelen, som åpner for at enkeltpasienter skal kunne få dekket behandlinger, i dag er for restriktive.

– Enkeltpasienters rett til å få prøvd saken sin blir i for liten grad fulgt opp og benyttet. Vi ser at noen sykehus gjør det, mens andre er veldig restriktive. Da ender man igjen opp med at det er postadressen din som avgjør hvilke medisiner du får, og da blir det ikke likt for alle, som er regjeringens hovedargumentasjon mot hvordan de gjør det i Sverige og Danmark, sier Hoksrud. 

Håper på oppslutning

Avslutningsvis mener Frps helsepolitiske talsperson at ingenting er hugget i sten når det gjelder hvordan en fremtidig løsning for godkjenning av legemidler i Norge skal se ut.

– Det viktigste er at vi får nye medisiner raskere til folk som trenger det. Vi mener det trengs en annen sammensetning i Beslutningsforum enn det vi har i dag, sier han, og legger til:

– Jeg vil ikke fremstå bitter eller sur på de andre partiene. Det er hyggelig at de kommer etter, og jeg håper nå at Høyre ikke vil være like systemtro som de har vært i tidligere saker. Det er nemlig kort tid siden de stemte imot mange andre saker. Jeg håper virkelig at vi nå får oppslutning, sier han.

Powered by Labrador CMS