Anbud på blåresept:

Bård Hoksrud: Skuffet over at regjeringen droppet debatt om anbud på blåresept

Bård Hoksrud (FrP) var eneste politiker i en paneldiskusjon om anbud på blåresept mandag morgen. – Skulle gjerne sett at de andre partiene deltok i debatten, sier Hoksrud.

Publisert Sist oppdatert

Anbud

Terapeutisk anbud innebærer at patenterte legemidler med ulike virkestoff og virkningsmekanismer, men som er vurdert av Legemiddelverket som likeverdige med hensyn til effekt og sikkerhet utsettes for konkurranse. Utfallet av en anbudskonkurranse kan for eksempel resultere i en rangering av terapeutisk likeverdige alternativer basert på legemidlets årskostnad, og der legen først skal forskrive det rimeligste alternativet - anbudsvinneren ved behandlingsstart.

Dette er legemiddelgruppene som mange nå forventer at helseministeren nå vil ta inn i anbudsordningen.

  • Blodfortynnende legemidler - såkalte DOAKer

  • Moderne migrenelegemidler i klassen CGRP-hemmere

  • SGLT2-hemmere til behandling av diabetes type 2 og hjertesvikt

Disse legemidlene hører til de mest omsatte i Norge, slik at en anbudskonkurranse vil gi betydelige innsparinger på blåreseptordningen. Et anbud på blåreseptlegemidler kan ramme Pfizer og Bristol Myers Squibb særlig hardt, de selger Eliquis som er Norges tredje største legemiddel med en årlig omsetning på nesten 900 millioner kroner. 

NATIONALTHEATRET KONFERANSESENTER, OSLO (HealthTalk): Mandag morgen arrangerte flere legemiddelselskaper et debattmøte om den nå foreslåtte permanente ordningen med blåreseptlegemidler på anbud. Møtet ble gjennomført av konsulentselskapet Rud Pedersen. 

Kritikk

Da statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober, ble det klart at regjeringen går inn for å permanent innføre anbud på legemidler i den såkalte blåreseptordningen. Dette ble bestemt etter at det ble vurdert at anbudspiloten på de kolesterolsenkende legemidlene PCSK-9-hemmere var en suksess.

Flere aktører, inkludert legemiddelindustri og pasientorganisasjoner, kritiserte regjeringen for å vedta ordningen uten god nok involvering av dem i prosessen. I tillegg peker flere på at anbudspiloten ikke er egnet å bruke som grunnlag for at anbud vil fungere bra på enda flere legemidler i blåreseptordningen. 

Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen er skeptisk til blåreseptanbud

Ikke prioritet 

Nå venter alle aktørene på at saken skal behandles i Stortinget. Men selv om politikerdebatten skal avgjøres der, var det betydelig mindre interesse fra politikerne for å delta i diskusjonen som fant sted mandag. Kun Hoksrud fra FrP deltok, med frafall fra Høyre grunnet sykdom og ingen representanter fra regjeringspartiene. Heller ikke SV, med sin rolle som delvis støtteparti til regjeringen, ville prioritere møtet. 

– Når man hører på pasientorganisasjonene, så er de veldig kritiske til det forslaget som ligger her. Ja, det ser ut som det kan bli en god besparelse, og man hadde suksess med en pilot som det i utgangspunktet var tilrettelagt for at skulle bli en suksess. Men det er mer bekymring rundt en del andre legemidler og konsekvensene ved å bare gjennomføre dette, sier Hoksrud til HealthTalk. 

Allmennlegeforeningen med leder Nils Kristian Klev deltok også i debatten mandag. Klev sier til HealthTalk at piloten for anbudsordningen har vært begrenset, og at hverdagen for fastlegene er ifølge han mye mer komplekst på det øvrige legemiddelområdet enn det som speiles av piloten. 

– Det å skulle bredde den uten noe mer kunnskap mener vi er feil vei å gå. Vi er opptatt av at pasientene skal ha tilgjengelige legemidler, og at legene skal kunne forskrive legemidlene tilpasset den enkelte på best og enklest mulig måte. 

Større ulikheter

Klev peker på at sånn det ligger an nå, så kan det se ut som om det blir en byråkratisering der man må søke om bruk i mye større grad, og at det vil kunne skape større sosiale ulikheter innen helse.

– Det er fordi vi vet at det er de mest ressurssterke som står hardest på for å få alternativer, og hvis det kreves mye byråkrati, så vil det kunne bli en gradient der, sier Klev til healthTalk.

Se hele intervjuet med Bård Hoksrud (FrP) og Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen i videointervjuet øverst i saken.

Powered by Labrador CMS