PODCAST:

Banebrytende kreftstudier på ASCO 2024 og kunstig intelligens i helsevesenet

HealthTalk oppsummerer de mest betydningsfulle funnene fra årets ASCO-kongress, inkludert ny forskning på lungekreft og brystkreft. Og vi har en eksklusiv samtale med Ingeborg Borgheim fra Takeda om fremtiden for kunstig intelligens i helsevesenet.

Publisert Sist oppdatert

 Ingeborg Borgheim fra Takeda blir med i podcasten etter cirka 18 minutter.

ASCOs årlige kongress er en av de største og mest prestisjefylte kreftforskningsbegivenhetene i verden. HealthTalks journalister Lars Brock Nilsen og Hans Anderssen var til stede i Chicago sammen med mer enn 40.000 onkologer for å dekke denne viktige kongressen. Dette er høydepunktene: 

Det kom tre praksisendrende studier innen lungekreft. Dette er 

CROWN-studien med det målrettede legemidlet Loviqua (lorlatinib). Studien viser at 60 prosent av ALK-positive pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft som ble behandlet med lorlatinib hadde ingen sykdomsprogresjon etter fem år, og 92 prosent er CNS-frie 

Laura-studien med det målrette legemiddel Tagrisso EGFR i mutert ikke småcellet lungekreft Studien viser at Tagrisso reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 84 prosent hos pasientene, sammenlignet med placebo og forlenger progresjonsfri overlevelse med mer enn tre år. 

Adriatic-studien med immunterapien Imfinzi i småcellet lungekreft. Studien viser at Imfinzi reduserer risikoen for død med 27 prosent sammenlignet med placebo. 57 prosent av pasientene behandlet med Imfinzi var i live etter tre år i fase III- studien.

Det kom også en sentral studie - DESTINY-Breast06 - med bryskreftlegemidlet Enhertu. Den viser at den målrettede cellegiften reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 38 prosent sammenlignet med kjemoterapi, uavhengig av om pasientene hadde HER2-lav eller HER2-ultralav brystkreft. Studien gjelder den mest vanlige form for brystkreft - hormon reseptor (HR) positiv brystkreft som utgjør 70 prosent av brystkrefttilfellene.  

Vi snakker også om nye fase 3-data om sacituzumab tirumotecan, en eksperimentell målrettet cellegift for behandling av pasienter med trippel-negativ brystkreft. Dataene viser en betydelig forbedring av både progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse: Legemidlet reduserte pasientenes risiko for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 69% sammenlignet med kjemoterapi. I tillegg ble pasientenes totale risiko for død (OS) redusert med 47%.

På plenumssesjonan kom det også en studien som viser at kunstig intelligens hjelper flere pasienter å møte opp til koloskopiavtaler. Den AI-drevne pasientnavigatøren MyEleanor reduserte arbeidsmengden for menneskelige pasientrådgivere og bidro til å doble antallet fullførte koloskopier blant pasienter som uteble fra avtalene sine, sammenlignet med rådgivere som jobbet uten den virtuelle navigatøren. Av 2,400 pasienter som MyEleanor kontaktet, forble 57 % på telefonlinjen med boten (la ikke på). Blant disse gikk over halvparten med på å bli overført til en menneskelig veileder for å forsøke å få en ny avtale. 

Vi får også besøk av Ingeborg Borgheim som er Senior Vice President i Takeda og leder Data, Digital & Technology i Europa og Canada. Vi snakker med henne om kunstig intelligens og dens rolle i fremtidens helsevesen.

Powered by Labrador CMS