PRIORITERINGSMELDINGEN

– Beslutningssystemet må være så robust at vi sjelden må gjøre unntak

Forslaget som åpner for en «ny sjanse» for pasienter der legemidler har blitt nedstemt av Beslutningsforum har vekket betydelig interesse. – Men det er enda viktigere at vårt beslutningssystem er så robust at vi sjelden trenger å gjøre unntak, sier helseøkonom Fredrik Holmboe.

Publisert Sist oppdatert

Holmboe, som er samfunnsøkonom og helseøkonom i legemiddelfirmaet Abbvie, kom med uttalelsen i siste episode av HealthTalk-podcasten. Holmboe var invitert inn for å diskutere arbeidet med ny prioriteringsmelding.

Se hele episoden øverst i artikkelen eller hør podcasten i denne saken eller der du lytter til podcast.

Regjeringen forbereder en ny prioriteringsmelding for våren 2025. Helseminister Ingvild Kjerkol har nylig mottatt tre viktige ekspertrapporter, som vil veilede arbeidet med den kommende Prioriteringsmeldingen. 

Presisjonsbehandling har endret behandlingslandskapet

I podcasten snakker vi om ekspertrapporten som fokuserer på tilgang og prioritering av nye legemidler. Dette utvalget har vært ledet av Jan Frich, som er professor og administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus. 

– Med den raske utviklingen innen medisinsk teknologi, har vi sett en revolusjon innen presisjonsdiagnostikk- og behandling. Muligheten for at pasientene oppnår langtidsoverlevelse og endog kurasjon er betydelig større enn for mer tradisjonell legemiddelbehandling. Det er klart at det er viktig med en bred debatt om hvem i Norge som vil få tilgang til slik behandling, sier Holmboe.

Etter fremleggelsen av ekspertutredningene har debatten stor grad dreid som at utvalget foreslår en «ny sjanse» for pasienter som trenger medisiner som har blitt avslått av Beslutningsforum. 

– Det støtter jeg fullt ut - flere bør få godkjent legemidler på individuelt grunnlag. Men det er enda viktigere at vi har et beslutningssystem som er så solid at vi sjelden trenger å gjøre unntak, og her er det mye å ta fatt på, mener Holmboe. 

Hva er et «eksepsjonelt tilfelle»?

Utvalget understreker at slike unntak kun skal skje i «eksepsjonelle tilfeller». Jan Frich har tidligere fortalt HealthTalk at det er tre forhold som kan inngå i en vurdering om det er et eksepsjonelt tilfelle:

  • Det ene er at sykdommen er vesentlig mer alvorlig enn for gruppen. 

  • Det andre er at nytten av behandlingen er vesentlig høyere enn for gruppen.

  • Det tredje er at det kan være tilfeller der pasienten ikke kan benytte seg av behandling som er innført og dermed i realiteten står uten behandlingsmuligheter. 

– Det er åpenbart et behov for at Helse- og omsorgsdepartementet gir klare og spesifikke retningslinjer for den konkrete betydningen av«eksepsjonelt», sier Holmboe. 

I podcasten gir han noen konkrete råd til departementet. 

– Vi må unngå at det etableres et todelt helsevesen. Derfor er det essensielt å sikre en god prosess for gruppegodkjenning av legemidler i Beslutningsforum, samtidig som vi implementerer et system som muliggjør tilgang til behandling på individnivå for enkeltpasienter, sier han. 

Stanses av «usikkerhet»

I dag vil sakene med begrenset dokumentasjon håndteres negativt i Beslutningsforum. Antall saker med begrenset dokumentasjon, eller usikkerhet, vil øke i takt med den medisinske utviklingen. 

– Derfor foreslår vi at det må tas i bruk verktøy som beskriver hva usikkerheten består i – og hvorvidt den påvirker selve beslutningen. Vil det komme mer informasjon senere som vil gjøre beslutningen sikrere, eller har man nok informasjon til å ta beslutningen nå? Å beskrive usikkerheten bedre er viktig for at beslutningstaker vet hvilket grunnlag de beslutter på, sier Holmboe.

LMI ha også løftet fram økt bruk at alternative prisavtaler som et verktøy for å redusere tiden det tar før pasienter får tilgang til nye behandlinger. Dette er avtaler som deler den økonomiske risikoen mellom myndighetene og selskapet.

– Det aller beste med å ta i bruk alternative avtaler er at pasientene får tilgang til behandlingen imens det innhentes mer informasjon. Alternative prisavtaler passer ikke i alle saker, men det finnes gode eksempler på slike avtaler, og vår oppfatning er at både bransjen og myndighetene er interessert i å benytte det der det formålstjenlig, sier Holmboe. 

I podcasten kan du høre hva Fredrik Holmboe konkret anbefaler. Se hele episoden øverst i artikkelen eller hør podcasten der du lytter til podcast.

For noen uker siden hadde HealthTalk en podcast med samfunnsøkonom Jens Torup Østby der vi snakket om den ene ekspertrapporten - ledet av professor Hans Olav Melberg - som så på om vi i større grad skal prioritere pasientgrupper som kan bidra til verdiskaping i samfunnet. – Vi har ikke råd til å la være, sa Østby og det skapte mye debatt i HealthTalk.

Powered by Labrador CMS