Beslutningsforum sier ja til åtte og nei til fire legemidler. Her er Terje Rootwelt, som er leder i Beslutningsforum, og fagdirektør Ulrich Spreng i samtale med HealthTalks Hans Anderssen.

Beslutningsforum sier ja til åtte og nei til fire legemidler

Til sammen var 12 nye behandlingsmetoder oppe til vurdering da Beslutningsforum hadde sitt møte på mandag. Blant legemidlene som blir innført, er to indikasjonsutvidelser for barn med cystisk fibrose. Derimot fikk avanserte behandlinger for beinmargskreft og brystkreft avslag.

Publisert Sist oppdatert

Etter møtet i Beslutningsforum vil til sammen syv nye behandlingsmetoder innføres i norske sykehus, mens fire fikk nei. En metode ble besluttet videreført.

De to indikasjonsutvidelser som innføres mot cystisk fibrose til små barn gjelder Kaftrio og Orkambi. – Kaftrio er tidligere innført som en behandlingsmetode for barn over 6 år med cystisk fibrose. Nå vil denne være tilgjengelig også for barn mellom 2 og 6 år. Videre innføres Orkambi granulat, for spebarn over ett år, sier leder av Beslutningsforum, Terje Rootwelt.

En ny behandlingsmetode for barn som ble godkjent etter mandagens møte i Beslutningsforum er Hemlibra (emicizumab). Dette kan nå gis til utvalgte barn under 24 måneder med alvorlig blødersykdom der intravenøs tilgang er vanskelig, og hvor det er fare for intrakraniell blødning før de kan starte med annen faktor VIII-profylakse.

Nei til kreftbehandling

En behandlingsmetode som fikk nei fra Beslutningsforum var den avanserte celleterapien Carvykti til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose eller Beinmargskreft. – Dette er en spennende CAR-T behandling som vi ønsker å kunne innføre. Men, på lik linje med våre samarbeidspartnere i Sverige og Danmark, har vi måttet si nei i denne omgang fordi prisen er altfor høy. Vi ønsker å gå i nye prisforhandlinger med leverandøren, sier Rootwelt.

To andre kreftbehandlinger fikk også nei i denne runden, som følge av en for høy pris i forhold til dokumentert nytte. Dette gjelder blant annet den målrettede cellegiften Trodelvy til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft som har fått endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger i avansert setting. Pepaxti i kombinasjon med deksametason, til behandling av myelomatose fikk også nei med samme begrunnelse.

Beslutningsforum ville heller ikke innføre Reblozyl til behandling av voksne med transfusjonsavhengig anemi knyttet til betatalassemi, også fordi prisen som ble tilbudt, er for høy i forhold til dokumentert nytte.

Ny hurtiginnføring

Nok et legemiddel blir også nå innført som følge av den nye forenklede ordningen for innføring av immunsjekkpunkthemmere - såkalte PD-(L)1 legemdler. Tevimbra (tislelizumab), et nytt legemiddel som ennå ikke har vært tatt i bruk i norske sykehus, innføres nå som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom det vil si spiserørskreft. Det er legemiddelselskapet Beigene som står bak dette legemidlet. 

– Vi ser nå at til sammen 6 av 8 aktuelle leverandører av PD-(L)1 legemidler har meldt seg inn i ordningen, etter at denne ble innført på slutten av fjoråret. Tiltak for å oppnå raskere saksbehandling er svært viktige for oss. Vi ser nå at denne ordningen har gitt god effekt med svært rask innføring av PD-(L)1 legemidler ved mange indikasjoner, sier Rootwelt. 

Av andre positive vedtak ble en ny behandlingsmetode for kreftsykdommen plateepitelkarsinom i spiserør innført, og en annen behandling ble videreført for plateepitelkarsinom i hud: Libtayo videreføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dette betyr at det i møtet ble innført to nye behandlinger av spiserørskreft.

Videre innføres artesunat (Artesunate Amivas) som innledende behandling av alvorlig malaria hos voksne og barn.

Powered by Labrador CMS