Beslutningsforum 27. mai:

Beslutningsforum-nei til blodkreft-medisin:
– Et slag i ansiktet for pasientene

CAR-T behandling til pasienter med myelomatose (benmargskreft) fikk nei av Beslutningsforum mandag. Det får styreleder Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen til å reagere kraftig. – Nå må vi ta i bruk denne medisinen, sier han. 

Publisert Sist oppdatert

– Dette er et slag i ansiktet for pasienter som håpet at de skulle få mulighet til å prøve en medisin som har vist seg å være langt mer effektiv enn noen annen behandling. Dette er grunnlaget for fremtidens medisin.

Uttalelsen kommer fra Olav Ljøsne, styreleder i Blodkreftforeningen, kort tid etter at Beslutningsforum mandag vedtok å si nei til den avanserte behandlingen. 

– Prisen er for høy

Leder i Beslutingsforum Terje Rootwelt forteller at de gjerne skulle innført behandlingen, men at prisen er altfor høy. 

– Dette er en spennende CAR-T behandling som vi ønsker å kunne innføre. Men, på lik linje med våre samarbeidspartnere i Sverige og Danmark, har vi måttet si nei i denne omgang fordi prisen er altfor høy. Vi ønsker å gå i nye prisforhandlinger med leverandøren, sier Rootwelt.

Listeprisen for en engangsbehandling med Carvykti er omtrent 5,5 millioner kroner. Etter det HealthTalk erfarer, har produsenten Johnson & Johnson gitt en rabatt, men denne er hemmelig. Nå er det duket for nye prisforhandlinger, og Beslutningsforum insisterer på ytterligere prisreduksjoner før de eventuelt godkjenner bruk av medisinen i norske sykehus.

Ljøsne er svært kritisk til at prisforhandlingene har tatt svært lang tid. 

– Beslutningsforum har brukt åtte måneder til å finne ut at dette legemidlet har for høy pris, sier han og viser til at metodevurderingen var klar allerede i august 2023. Vi vet hva denne behandlingen koster, men vi vet også at den kan erstatte annen behandling. Nå må vi ta i bruk denne medisinen i Norge, sier han og advarer mot et todelt helsesystem.  

Betaler selv 

HealthTalk skrev nylig om benmargskreftpasienten Gunhild Haugejorden, som valgte å bruke sin uføreforsikring og oppsparte penger for å dekke kostnaden på 5,5 millioner kroner for behandling med CAR-T-celleterapien Carvykti ved et sykehus i Tyskland. Hun tok dette skrittet fordi behandlingen ennå ikke er innført i den norske spesialisthelsetjenesten. 

Se intervjuet med Olav Ljøsne og Terje Rootwelt øverst i artikkelen. 

Powered by Labrador CMS