PODCAST 

Beslutningsforum avgjør skjebnen til to kreftlegemidler og vi tar en forhåndstitt på kreftnyhetene som kommer på ASCO

På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om brystkreftmedisinen Trodelvy og CAR-T behandlingen Carvykti skal tilbys pasientene. Samtidig ser vi på hvilke kreftnyheter som kommer på ASCO - verdens største kreftkongress.

Publisert Sist oppdatert

Det blir et veldig spennende møte i Beslutningsforum på mandag. Størst spenning er det knyttet til om det blir et ja eller nei til brystkreftmedisien Trodelvy og til celleterapien Carvykti til pasienter med beingmargskreft, sier HealthTalk-journalist Lars Brock Nilsen i den ferske podcasten.

– Vi har merket oss at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) i sin metodevurdering har estimert at opptil 300 pasienter er aktuelle for behandling med Trodelvy. Kostnaden for en måneds behandling er omtrent 128 000 kroner. Til sammenligning estimerer ekspertene i TLV, det svenske motstykket til DMP, at kun 30-50 pasienter er aktuelle for behandling med Trodelvy i Sverige. Hvis det legges til grunn at 300 pasienter skal behandles, vil det sannsynligvis bli et nei, siden kostnaden vil beløpe seg til 225 millioner kroner før rabatt, sier Hans Anderssen.

– Listeprisen for en engangsbehandling med Carvykti er omtrent 5,5 millioner kroner. Selv etter en stor prisrabatt er oppnådd, insisterer Beslutningsforum ofte på ytterligere prisreduksjoner fra legemiddelselskapene før de godkjenner bruk av medisinen i norske sykehus, sier Hans Anderssen. 

CAR-T behandling til pasienter med myelomatose kan bli godkjent av Beslutningsforum. Men store kapasitetsutfordringer gjør at kun 10 pasienter årlig vil få tilbud om behandling, som bruker genetisk modifiserte hvite blodceller til å bekjempe kreften. Metodevurderingen til DMP har vært klar siden juli i fjor, men prisforhandlingene mellom produsenten Johnson & Johnson og Sykehusinnkjøp har trukket i langdrag.

Varmer opp til ASCO

HealthTalk-podcasten varmer opp til verdens største kreftforskningskongress. På torsdag kveld ble forskningsabstraktene lagt ut. De gir en pekepinn på hva vi kan vente oss av kreftnyheter på  #ASCO24 som arrangeres fra 31. mai til 4. juni. HealthTalk stiller mannsterkt på kongressen med to journalister. 

– Det snakkes om “ASCO-effekten” som kan sende aksjekursen til biotekselskapene til himmels når det kommer gode effektdata, eller i kjelleren dersom de er mindre oppløftende, sier redaktør Hans Anderssen

ASCO arrangers i Chicago fra 31. mai til 4. juni

Det er blant annet store forventninger til det nederlandske biotekselskapet Merus som legger frem en fase 2-studie med petosemtamab i kombinasjon med immunterapien Keytruda i førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk hode- og halskreft. Dette er den syvende mest utbredte kreftformen globalt med rundt 890 000 nye tilfeller hvert år. Keytruda er den nåværende standardbehandlingen som førstelinjebehandling, basert på en fase 3-studie som viste en total responsrate på 19 %. Petosemtamab er et bispesifikt antistoff som virker mot to molekylære mål på kreftceller – EGFR og LGR5.

Interssant nok har det norske biotekselskapet Ultimovacs en tilsvarende studie med Keytruda - FOCUS-studien - og her kommer resultater tidlig neste år. 

Big Pharma i vinden

Blant Big Pharma-selskapene vil vi se flere studier der allerede etablerte blockbuster-kreftmedisiner bekrefter sin posisjon og dominans.

MSD kommer med flere studier med sin immunterapi Keytruda og legger dessuten frem studie med sin nye målrettede cellegift (ADC) Sacituzumab tirumotecan innen Trippel negativ brystkreft. 

– Det kommer mange studier om antistoff-legemiddelkonjugater (ADC), men trolig blir høydepunktet presentasjonen av Enhertu-brystkreftstudien i DESTINY-Breast06 den 2. juni. Enhertu, utviklet av Daiichi Sankyo i samarbeid med AstraZeneca, fortsetter å omskrive reglene for behandling av brystkreft og må sies å være det ledende bryskreftlegemidlet blant ADCéne - enn så lenge, sier Hans Anderssen. 

AstraZeneca har for øvrig to presentasjoner under plenumssesjonen den 2. juni: én for Tagrisso, et målrettet legemiddel til behandling av ikke-småcellet lungekreft med en spesifikk mutasjon, og én for immunterapien Imfinzi. Dette er det sjette ASCO-møtet på rad hvor AstraZeneca får en plenumspresentasjon – en svært imponerende rekke.

Det er også store forventninger til det som kan bli en Comeback-historie med GSK legemiddel mot myelomatose/Beinmargskreft, Blenrep. Det kommer data på en studie som heter DREAMM-8 den 2. Juni.

Flere fra Norge 

En rekke fremtredende onkologer og forskere fra Norge reiser til Chicago under ASCO. Det kommer blant annet en sterk delegasjon fra St Olavs Hospital i Trondheim. Forteller Lars Brock Nilsen. – Den anerkjente lungekreftlegen Bjørn Henning Grønberg skal delta. Det gjør også onkolog Tora Solheim, som i år er, utifra det HealthTalk vet, er den eneste nordmannen som skal holde muntlig presentasjon på den gigantiske kreftkongressen, sier han. 

Powered by Labrador CMS