KOMMENTAR:

MER SPØRSMÅL ENN SVAR: Resultatene fra studien er lite relevante for dagens behandlingspraksis, skriver redaktør Hans Anderssen.

«Nyhet» om gammel studie sender utbombet biotek-aksje til værs

«Hvorfor sende ut en pressemelding om en gammel, begrenset studie som ikke bruker dagens standardbehandling? Er dette et forsøk på å skape kunstig optimisme rundt en aksje som har vært under press?» spør redaktør Hans Anderssen i denne kommentaren om Ultimovacs.

Publisert Sist oppdatert

Biotek-aksjen Ultimovacs fikk en betydelig kursoppgang, med en økning på over 30 prosent, i løpet av få minutter på tirsdag morgen. Dette skjedde etter at selskapet sendte ut en pressemelding om en gammel studie av deres UV1-vaksine. Men er dette virkelig gode nyheter, eller et tilfelle av misledende optimisme?

Den omtalte studien er en gammel studie som følger en svært liten pasientgruppe og er designet som en enkeltarmet studie. Dette designet gjør det umulig å konkludere med sikkerhet om det er vaksinen som gir den observerte effekten. Uten en kontrollgruppe kan man ikke utelukke at andre faktorer spiller en avgjørende rolle i de resultatene som presenteres.

Det er også viktig å se på nyere data. I Initium-studien, som ble presentert for noen måneder siden - som er en randomisert studie - viste det seg at UV1-vaksinen ikke hadde noen signifikant effekt. 

Dette stiller spørsmål ved hvorfor Ultimovacs valgte å sende ut en pressemelding om den gamle studien nå, spesielt når den nyere studien viser mangel på effekt.

Denne situasjonen reiser flere spørsmål enn den gir svar. Hvorfor sende ut en pressemelding om en gammel, begrenset studie som ikke bruker dagens standardbehandling? Er dette et forsøk på å skape kunstig optimisme rundt en aksje som har vært under press?

Det er klart at mange investorer uten dypere innsikt tolker denne nyheten som positiv og kjøper seg opp i aksjen. For å ta en "bet", vil vi tro at de mer informerte aktørene nå vil benytte anledningen til å selge. Dette skaper en volatil situasjon i markedet, hvor noen tjener på den kortsiktige optimismen, mens andre risikerer tap når realitetene innhenter markedet.

Som alltid i biotek-sektoren er det viktig å lese mellom linjene og forstå de underliggende dataene før man handler basert på overskrifter og pressemeldinger. I tilfellet med Ultimovacs og UV1-vaksinen, ser det ut til at den seneste kursoppgangen mer skyldes gammel hype enn reell vitenskapelig fremgang.

----

I en tidligere versjon av denne kommentaren skrev vi at PD1-hemmeren pembrolizumab som ble gitt sammen med UV1-vaksinen i denne fase 1-studien ikke lenger er standardbehandlingen i førstelinje for pasienter med med inoperabel føflekkreft i fase III eller IV. Det er ikke korrekt. PD-1 hemmer som monoterapi er førstevalget, men immunterapiene nivolumab i kombinasjon med ipililumab kan gis til pasienter med god funksjonsklasse som er informert om, og er villige til å akseptere en høyere risiko for bivirkninger.   

Powered by Labrador CMS