Ultimovacs-sjef Carlos de Sousa, her avbildet på ESMO 2023 i Madrid.

Ultimovacs: INITIUM-studien med UV1-vaksinen mot føflekkreft var negativ: – Veldig overrasket og skuffet

Nå er det klart: Kombinasjonsbehandlingen av UV1-vaksinen til Ultimovacs med de to immunterapiene ipilimumab og nivolumab viste lignende kliniske fordeler som behandling med bare immunterapiene. Det betyr at INITIUM-studien ikke er signifikant. – Overrasket og skuffet, sier Ultimovacs-direktør Carlos De Sousa. 

Publisert Sist oppdatert

Nå iverksetter selskapet tiltak for å redusere kostnader og foretar en grundig vurdering av selskapets strategi

– Vi er veldig overrasket og skuffet over resultatene fra INITIUM-studien. Nå vil vi dypdykke i dataene mens vi venter på oppdaterte overlevelsesdata fra NIPU på lungehinnekreft og resultater fra FOCUS-studien på hode og hals kreft i tredje kvartal. UV1-vaksinen har i alle tidligere studier vist positive signaler, og vi har ikke mistet troen på at vaksinen kan hjelpe kreftpasienter basert på data fra INITIUM-studien alene. Det sier Ultimovacs administrerende direktør Carlos de Sousa til HealthTalk.

Lette etter forbedring

INITIUM-studien undersøker effekten av kreftvaksinen UV1 i samspill med immunterapiene nivolumab og ipilimumab. Målet var å se om denne kombinasjonen kan forsinke sykdomsforverring eller død sammenlignet med pasienter som kun mottar de to immunterapiene, hos pasienter som har føflekkreft med spredning. 

Det primære endepunktet for INITIUM-studien er progresjonsfri overlevelse (PFS). Sekundære endepunkter inkluderer totaloverlevelse (OS), objektiv responsrate (ORR), responsvarighet (DOR) og sikkerhet. I medisinske studier, spesielt de som omhandler onkologi, er målet med behandling ofte å forlenge progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS). PFS refererer til tiden fra starten av behandlingen til sykdommen begynner å forverre seg igjen, mens OS er tiden fra behandlingsstart til dødsfall av enhver årsak. 

– Svært skuffet

Men studien viser nå at hverken det primære eller de sekundære endepunktene ble oppnådd. Sjef for investorkontakt Anne Worsøe er svært lei seg etter de negative resultatene.

– I går mottok vi de negative resultatene fra INITIUM studien som ble annonsert i dag kloklen 07:00.  Vi er både veldig overrasket og svært skuffet over resultatene som viser at UV1 ikke ga noen tilleggseffekt for pasientene i denne studien som ble behandlet med UV1 i tillegg til ipilimumab og nivolumab, hverken i primær- eller sekundærendepunktene, sier Worsøe til HealthTalk 

– Fra høsten 2023 så vi tegn til at mange av pasientene i INITIUM-studien hadde god effekt av behandlingen ved at kreften ikke forverret seg. Resultatene fra studien viser imidlertid at effekten skyldtes en mye bedre effekt av ipilimumab og nivolumab alene enn historiske data (CheckMate 067 red.anm.). Alle våre tidligere studier har gitt signaler om at UV1 kan ha en effekt i ulike kreftformer, ikke minst UV1-103 studien i omtrent samme pasientpopulasjon, men da i kombinasjon med pembrolizumab. I INITIUM-studien viste resultatene at UV1 ikke tilførte noen effekt.

Fremdeles tro på UV1

Men Ultimovacs har fremdeles tro på at UV1-vaksinen kan levere positive studieresultater i andre diagnoser. – Basert på alle tidligere studieresultater, har vi fortsatt tro på at UV1 kan ha en effekt i riktig pasientgruppe og relevant terapikombinasjon. I første omgang vil vi analysere dataene fra bl.a. INITIUM-studien. I tillegg ser vi frem til å motta resultatene fra FOCUS-studien med UV1-behandling + pembrolizumab av pasienter med hode og hals kreft, samt at vi avventer oppdaterte overlevelsesdata fra NIPU-studien på lungehinnekreft. Disse resultatene vil gi grunnlag for å vurdere videre utviklingsløp av UV1, sier hun. 

 – Ultimovacs har finansiering inn i 2025, forbi de neste viktige milepælene for selskapet. Vi vil nå iverksette tiltak for å redusere kostnader og foreta en grundig vurdering av selskapets strategi og handlingsalternativer fremover, avslutter Worsøe.

Dette måtte Ultimovacs klare

Studieprotokollen fastsatte opprinnelig at Ultimovacs ikke kunne avlese resultatene før 70 av de 156 pasientene som deltok i studien enten hadde opplevd forverring av kreften eller var døde. Men selskapet kom i tidsnød paradoksalt nok fordi pasientene ikke ble sykere eller døde. I oktober i fjor fikk Ultimovacs klarsignal fra regulatoriske myndigheter til at avlesning kunne starte før det var oppstått 70 hendelser.

– Med færre hendelser blir det litt vanskeligere å oppnå en signifikant studie, fortalte medisinsk sjef Jens Bjørheim til HealthTalk i en podcast på mandag. Men han ville ikke fortelle hvor mange hendelser som hadde oppstått når studien ble lest av i januar. 

Det sentrale statistiske målet som Ultimovacs så etter er Hazard Ratio (HR). Dette er en viktig statistikk i klinisk forskning fordi den gir innsikt i effekten av behandlinger over tid, og hjelper til med å guide klinisk beslutningstaking. Den gir et mål på risikoen for at endepunktet - sykdomsprogresjon eller død - oppstår i behandlingsgruppen sammenlignet med kontrollgruppe. En HR på mindre enn 1 indikerer en reduksjon i risiko for hendelsen (PFS) i behandlingsgruppen. Jo lavere HR - jo større effekt har behandlingen. 

– Hadde studien blitt avlest med 70 hendelser måtte Hazard Ratio vært 0.736 eller mindre for at den skulle være statistisk signifikant fortalte Bjørheim i podcasten. Dette innebærer at studien må demonstrere at risikoen for progresjon eller død i behandlingsgruppen er minst 26,4 prosent lavere sammenlignet med kontrollgruppen for å oppnå statistisk signifikans.

– Dersom det hadde oppstått 65 hendelser må Hazard Ratio være 0,726. Det betyr at risikoen for progresjon eller død i behandlingsgruppen må være 27,4% lavere enn i kontrollgruppen for at studien skal være signifikant. 

– Hvis vi ikke møter endepunktet, det vi si at Hazard Ratio er større enn 0,73, kan det bli tøft å gå inn i en fase 3-studie, fortalte Bjørheim i mandagens podcast - bare timer før studieresultatet ble lagt frem. 

Nå er det klart at INITIUM-studien ikke oppnådde en Hazard Ratio på 0,73.

 – Krise

– Dette er krise. Dette har vært deres hovedstudie. Hovedgrunnen er at man ser at vaksinene ikke har noen effekt. Det er denne studien både selskapet og investorene har satt mest verdi på, og hatt mest troen på, så at den ikke går veien nå er veldig alvorlig for selskapet. Ikke minst også fordi de trenger å hente penger nå snart. Dette er krise på mange måter, sier Holom til Dagens Næringsliv. Nå tror han at aksjen skal ned 80 prosent. Før børsåpning torsdag stod aksjekursen i 118,80 kroner og analytikeren hadde et kursmål på 200 kroner. Han har tidligere sagt sa at avlesningen av føflekkstudien ville være det viktigste som har skjedd i selskapets historie. Med onsdagens sluttkurs satt aksjonærene på en samlet børsverdi på fire milliarder kroner. I skrivende stund har aksjen falt 90 prosent, det betyr at har Ultimovacs har en samlet børsverdi på 300 millioner kroner. 

DNB-Analytiker Geir Hiller Holom spår krakk i Ultimovacs-aksjen etter nedslående resultater fra hovedstudien.

– Dette har vært deres hovedstudie. Hovedgrunnen er at man ser at vaksinene ikke har noen effekt. Det er denne studien både selskapet og investorene har satt mest verdi på, og hatt mest troen på, så at den ikke går veien nå er veldig alvorlig for selskapet. Ikke minst også fordi de trenger å hente penger nå snart. Dette er krise på mange måter, fortsetter han.

Satt lista høyt

– Ultimovacs hadde satt lista høytfor UV1 ved å sammenligne det med kombinasjonen av ipilimumab og nivolumab, som for øyeblikket anses som den mest effektive behandlingen for denne pasientgruppen. Likevel er vi skuffet over at UV1 ikke tilførte ytterligere klinisk nytte for disse pasientene med senfase melanom i INITIUM-studien. Med blikket fremover er vårt første mål å fullføre analysen av det komplette datasettet i dybden for å få ytterligere innsikt i effektene av UV1, sier Jens Bjørheim i en kommentar til den negative studie. 

Ultimovacs evaluerer den universelle kreftvaksinen UV1 i et bredt klinisk utviklingsprogram over ulike kreftindikasjoner med forskjellig biologi og sykdomsstadier, i kombinasjon med forskjellige sjekkpunkthemmere. Toppdataene fra INITIUM er det andre resultatet blant de fem randomiserte studiene i UV1-fasen II kliniske programmet. I oktober 2023 rapporterte UV1-fase II-studien NIPU ved ondartet mesoteliom en klinisk meningsfull totaloverlevelsesfordel hos pasienter som mottok UV1-vaksinasjon på toppen av ipilimumab og nivolumab sammenlignet med bare ipilimumab og nivolumab, uten tillegg av toksisiteter. Per protokoll var resultatene på totaloverlevelse statistisk signifikante. I tillegg til studiene på ondartet melanom og ondartet mesoteliom, pågår fase II-studier på pasienter med hode- og nakkekreft (FOCUS), eggstokkreft (DOVACC), og ikke-småcellet lungekreft (LUNGVAC). Data fra FOCUS-studien forventes i tredje kvartal av 2024.

Powered by Labrador CMS