USIKKER: Rune Nielsen, lungelege ved Haukeland universitetssjukehus, er usikker på hvordan Beslutningsforum vil vurdere EU-godkjenningen av Dupixent mot kols.

Første målrettede kols-medisin EU-godkjent: – Viktig for noen få pasienter

Sanofis «blockbuster»-medisin får nå økt rekkevidde: Onsdag ble Dupixent (dupilumab) godkjent som målrettet behandling for pasienter med lungesykdommen kols. – Den kan bli et viktig tilskudd for en liten gruppe pasienter, sier norsk lungelege.

Publisert Sist oppdatert

– Spørsmålet nå er om myndighetene synes effekten er så stor at de tenker at vi som fellesskap skal betale for det, sier lungelege Rune Nielsen til HealthTalk. 

Utvider bruksområdet

Kols-godkjenningen av Dupixent sikrer rundt 220 000 europeiske pasienter med såkalt ukontrollert kols tilgang på ny behandling. Godkjenningen baserer seg på to avgjørende fase 3-studier som viser at Dupixent signifikant reduserer forverring av sykdommen, forbedrer lungefunksjon og forbedrer helserelatert livskvalitet, skriver Sanofi, selskapet bak Dupixent, i en pressemelding. 

Som mange andre medisiner må denne nye indikasjonen for Dupixent godkjennes av Beslutningsforum før norske kolspasienter kan få den gratis i det offentlige helsevesenet. 

Totalt er dette den sjette godkjente indikasjonen for Dupixent i EU, og den syvende globalt. Den immunologiske medisinen, en såkalt interleukin (IL) 4-13-hemmer som gis som injeksjon, brukes i dag i behandling av blant annet atopisk dermatitt (eksem), astma og en rekke andre mindre sykdommer. 

Ofte blir nye legemidler eller nye indikasjoner for legemidler først godkjent i USA av FDA, ettersom USA er verdens største legemiddelmarked. Men i dette tilfellet er det europeiske legemiddelbyrået EMA den første regulatoriske myndigheten som har godkjent Dupixent mot kols. Det gjøres nå vurderinger om legemidlet skal godkjennes mot kols også i USA, Kina og Japan. 

– Mindre gruppe av pasienter

Rune Nielsen er lungelege ved Haukeland universitetssjukehus og leder i Norsk forening for lungemedisin, har tidligere i HealthTalk kommentert at effekten av medikamentell behandling av kols er liten, og han har fulgt nøye med på Dupixents vei til EU-godkjenning på kolsfeltet.

I november i fjor uttalte Nielsen at behandlingen bare vil være aktuell for en mindre gruppe kolspasienter.

– Siden vi snakket sist har det kommet en studie til som ble publisert i New England Journal of Medicine i mai. Den bekrefter det den forrige studien viste. Det som nå gjenstår er å se er om en liknende godkjenning er aktuell i Norge, sier Nielsen.

Han peker på at EU-godkjenningen nå er nok et tegn på at medikamentet har en effekt.

– Spørsmålet er om myndighetene synes effekten er så stor at de tenker at vi som fellesskap skal betale for behandlingen. Nye metoder-systemet bør imidlertid være klar over at det er en veldig liten gruppe pasienter som er aktuelle for behandlingen: De har høye eosinofile blodlegemer, de har kronisk bronkitt, og de skal ha hatt et visst antall årlige forverringer av sykdommen. Dette vil normalt være behandling som igangsettes av spesialister på sykehus , sier han. 

– Rehabilitering og forebygging er viktigst

– Hvor viktig er denne godkjenningen for kolsfeltet?

– Fremdeles er den viktigste behandlingen for majoriteten av kolspasienter i Norge et solid rehabiliteringstilbud. Det er viktigst i mine øyne. Vi må også sørge for at vi i fremtiden unngår at nye generasjoner blir avhengige av inhalerte tobakkspreparater som for eksempel e-sigaretter. Det er det viktigste vi gjør for å unngå nye kolstilfeller og å behandle de pasientene vi har, sier Nielsen, men legger til:

– Denne behandlingen kan likevel bli et viktig tilskudd for en liten gruppe pasienter. Men for den store gruppen av kolspasienter er ikke dette en behandling som er aktuell, sier lungelegen.

Powered by Labrador CMS