Dr. Ying Fan presenterte nye fase 3-data om den målrettede cellegiften sacituzumab tirumotecan

Ny kreftmedisin utfordrer etablert behandling av trippel-negativ brystkreft

Nye fase 3-data om sacituzumab tirumotecan, en eksperimentell målrettet cellegift for behandling av pasienter med trippel-negativ brystkreft (TNBC), ble presentert på ASCO. Dataene viser en betydelig forbedring av både progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): Legemidlet reduserte pasientenes risiko for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 69% sammenlignet med kjemoterapi. I tillegg ble pasientenes totale risiko for død (OS) redusert med 47%, forteller førsteforfatteren Dr. Ying Fan. 

Begge resultatene var statistisk signifikante. Det ser dermed ut til at MSD får valuta for pengene etter 10-milliarder dollar-partnerskapet med kinesisk Kelun-Biotech. Medisinen kan bli en sterk konkurrent til Gileads Trodelvy, som i juni 2023 ble godkjent av Beslutningsforum for behandling av trippel-negativ brystkreft. 

Dårlig prognose

Trippel-negativ brystkreft er en type brystkreft som mangler tre vanlige reseptorer kjent som østrogenreseptor, progesteronreseptor og HER2-reseptor. Dette gjør det vanskeligere å behandle, siden mange målrettede behandlinger retter seg mot disse reseptorene. Sykdommen har derfor en dårlig prognose. Trippel-negativ brystkreft forekommer hos omtrent 15 prosent av brystkreftpasientene. Hvert år diagnostiseres omtrent 600 kvinner i Norge med trippel-negativ brystkreft.

Legemidlet reduserte pasientenes risiko for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 69% sammenlignet med kjemoterapi.
Legemidlet reduserte pasientenes risiko for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 69% sammenlignet med kjemoterapi.

Flere på vei

Sacituzumab tirumotecan, eller sac-TMT, er et av tre ADC-er som MSD og Kelun-Biotech har i klinikken etter å ha signert flere samarbeidsavtaler som strekker seg tilbake til mai 2022. De jobber også med fire andre prekliniske ADC-er. Forskere tester også ADC-en i blant annet livmorkreft og lungekreft. 

På fredag la forskerne frem resultatene fra en fase 2-studie på førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft og effektresultatene var lovende med en håndterbar sikkerhetsprofil. En fase 3-studie av Sacituzumab tirumotecan pluss pembrolizumab versus pembrolizumab i førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft pågår også.

Målrettet cellegift

Sacituzumab tirumotecan tilhører en voksende klasse legemidler kalt antistoff-legemiddel konjugater, eller ADCs, som leverer kjemoterapi direkte til tumorceller. Antistoffdelen av legemidlet, sacituzumab, er designet for å finne celler som uttrykker proteinet TROP2, som er vanlig i TNBC og er knyttet til dårligere overlevelse. Når det er festet til svulsten, frigjør antistoffet en giftig kjemoterapi kalt tirumotecan direkte inn i kreftcellene. – Denne medisinen bruker en ny teknologi i form av en linker for å levere cellegift direkte til kreftcellene, noe som øker effektiviteten og reduserer bivirkningene, sier Fan. 

Studieoppsett

I denne randomiserte fase 3-studien ble sac-TMT sammenlignet med legens valg av kjemoterapi (eribulin, vinorelbine, capecitabin eller gemcitabin) hos pasienter med lokalt tilbakevendende eller metastatisk TNBC som hadde mottatt to eller flere tidligere behandlinger, inkludert minst én for metastatisk sykdom. Hovedendepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS) - som betyr hvor lenge pasientene levde uten at sykdommen forverret seg - vurdert av en blindet uavhengig sentral vurdering (BICR). TROP2-uttrykket ble bestemt ved immunhistokjemi (IHC).

Resultater

130 pasienter fikk sacituzumab tirumotecan og 133 fikk kjemoterapi. Studien viste at de som fikk sacituzumab tirumotecan hadde en 69% lavere risiko for at sykdommen forverret seg eller for å dø sammenlignet med de som fikk kjemoterapi (HR 0,3). Median progresjonsfri overlevelse var 5,7 måneder for sacituzumab tirumotecan-gruppen og 2,3 måneder for kjemoterapigruppen.

For de med høy TROP2-uttrykk var median PFS 5,8 måneder med sacituzumab tirumotecan og 1,9 måneder med kjemoterapi. Total overlevelse (OS) var også bedre med sacituzumab tirumotecan, etter en median oppfølging på 10,4 måneder (HR 0,53); Median OS var ikke nådd med sacituzumab tirumotecan og var 9,4 måneder med kjemoterapi. 

De vanligste alvorlige bivirkningene var redusert antall hvite blodceller og anemi, men disse var håndterbare.

Powered by Labrador CMS